نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت پروژه، انجام صحیح امور پروژه را با توجه به سه عامل زمان، هزینه و کیفیت مد نظر قرار می دهد. مهندسی ارزش در صدد تحلیل کارکرد اصلی در جهت ارتقا ارزش یا به عبارتی کاهش هزینه و رضایتمندی بیشتر است. لذا حاصل اداره پروژه با نگرش مهندسی ارزش، دستیابی بهتر به اهداف مدیریت پروژه می باشد. در این مقاله پژوهشی، نتایج یک تجربه و پروژه عملی در این زمینه، مورد مطالعه و بررسی قرار قرار گرفته و مدلی جهت مدیریت پروژه های خدماتی با نگرش مهندسی ارزش ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Value Engineering in Service Project Management

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Hassan Hashemi 2

چکیده [English]

The prime objectives of Project Management are to minimize time and cost and to meet required performance. Value Engineering is an organized effort to attain optimum value in a system by providing the necessary functions to improve performance at the lowest cost. Value Engineering can contribute to the field of project management to achieve its objectives.
This paper explains a model of service project management with the aid of value Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Project Management
  • Service projects