تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، صفحه 1-19

چکیده
  از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند، در نظر گرفتن انتظارات آنان به عنوان استانداردهای کیفی انجام خدمات، بسیار حائز اهمیت است. مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند. تعیین مولفه ها و شاخص هایی که از سویی بیانگر ...  بیشتر

طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شی ء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته

محمدرضا تقوا؛ امیررضا آیت اللهی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، صفحه 21-54

چکیده
  در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، ضمن بیان انواع سیستم های اطلاعاتی و طبقه بندی انواع مختلف متدولوژی ها، دیدگاه و متدولوژی شی ءگرا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. سپس از متدولوژی شی ء گرا برای طراحی یک سیستم اطلاعاتی مکانیزه خرید برای دو فرایند اصلی خرید داخلی و خارجی در صنعت خودرو، استفاده می شود. از این رو واحد خرید یکی از شرکت ...  بیشتر

طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکارگیری در مدیریت پروژه های خدماتی

لعیا الفت؛ سیدحسن هاشمی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، صفحه 55-82

چکیده
  مدیریت پروژه، انجام صحیح امور پروژه را با توجه به سه عامل زمان، هزینه و کیفیت مد نظر قرار می دهد. مهندسی ارزش در صدد تحلیل کارکرد اصلی در جهت ارتقا ارزش یا به عبارتی کاهش هزینه و رضایتمندی بیشتر است. لذا حاصل اداره پروژه با نگرش مهندسی ارزش، دستیابی بهتر به اهداف مدیریت پروژه می باشد. در این مقاله پژوهشی، نتایج یک تجربه و پروژه عملی در ...  بیشتر

سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نوآوری

سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید کامران باقری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، صفحه 83-99

چکیده
  امروزه تحولات تکنولوژی آنچنان سرعتی بخود گرفته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی توان هنگام ماندن با این تحولات و نه پیشتازی در آن را ندارند. از سوی دیگر، همگان اذعان دارند که این تحولات، تاثیر عمیقی عملکرد اقتصادی، صنعتی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورها بر جای گذاشته و در عصر جهانی شدن، تنها بواسطه کسب توانمندیهای تکنولوژیکی می ...  بیشتر

سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، صفحه 101-124

چکیده
  پیدایش و ظهور سازمان های مجازی را معلول شیوه های جدید رقابت می دانند. شیوه ای که در آن رقبای پیشین ائتلافاتی را برای تسخیر، بهره برداری و هدایت بازار تشکیل می دهند. سازمان مجازی را شبکه موقتی از واحدها سازمان های مستقل دانسته اند که از چندین شریک تجاری که هزینه ها و منابع را برای تولید یک محصول یا خدمت بین یکدیگر تقسیم می کنند، تشکیل ...  بیشتر