نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آنچه پیش روست، پژوهشی پیرامون تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکردی صنعت ایران از لحاظ بهره وری طی سال های 1359 تا 1379 هجری شمسی می باشد. اساسا شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود، از لوازم تدوین استراتژی های آینده است. بنابراین در این تحقیق عواملی که بر بهره وری صنعت ایران در جهت مثبت یا منفی تاثیر گذاره اند، شناسایی شده اند به عبارت دیگر به طور همزمان مازادها و کسری ها و میزان آنها در تک تک سالهای فوق مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور رویکردهای مختلف تجزیه و تحلیل بهره وری صنعتی، بررسی و در نهایت رویکرد تحلیل پوشش داده ها به عنوان محور تحلیل به کار گرفته شده است. به کمک این رویکرد و مدل های آن و با دخالت دادن اطلاعات اولیه ای که از طریق تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی به دست می آید، بینش هایی در خصوص عملکرد بخش صنعت ایران حاصل گردیده که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- روند بهره وری صنعت ایران طی این دوره 21 ساله افت و خیزهایی را نشان می دهد که ناشی از شرایط خاص زمانی در مقاطع مختلف می باشد 2- با نگاهی به فاکتورهای مختلف اثر گذار بر بهره وری، روند پیوسته ای از ضعف را در برخی از این فاکتورها مشاهده می کنیم که در برنامه های استراتژیک توسعه صنعتی، تامل در این نقاط ضعف، ضروری است و 3- اهداف موثر و کارایی را می توان در برنامه های توسعه صنعتی تعیین کرد اصلاحات و بازنگری هایی را صورت داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Appraisal & Analysis of Industrial Productivity of Iran, during 1359-1379

نویسندگان [English]

  • M.R. Mehregan 1
  • M. Rahmani 2

چکیده [English]

The paper investigates excesses and deficits in Iranian industrial productivity for the years by combining data envelopment analysis with other management science approaches such as analytical hierarchy process. The application also identifies factors that affect the productivity of Iranian industry in a positive or negative way i.e., simultaneously identifies both excesses and deficits. The current study demonstrates that DEA can be combined with other methods to yield more valid results insights and recommendations such as : 1- the trend of Iranian industrial productivity in this 21 year period demonstrates some periods of fall and rise that is due to the conditions of the time 2- in the main factors of productivity we see some continuous trends of weakness; this means that it is necessary to think about this point in the strategic plans for industrial development plans can be set and corrections and revisions can be made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • Data Envelopment Analysis
  • additive model
  • Benchmarking