نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر حاصل پژوهشی می باشد که به منظور بررسی وضعیت نظام مالکیت فکری در ایران و ارایه راهکارهای بهبود آن در جهت توسعه تکنولوژیکی کشور انجام شده است. در این پژوهش محققان پس از انجام مطالعات مختلف، شرکت در سمینارهای گوناگون و مصاحبه با خبرگان مالکیت فکری در داخل و خارج از کشور، سعی در شناخت و بررسی نظام مالکیت فکری در ایران، نحوه تعامل این نظام با سیستم ملی نوآوری کشور و مقایسه آن با نظام مالکیت فکری در سه کشور جهان (ژاپن، کره جنوبی و چین) نموده اند. در پایان این مقاله نیز، پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص مسائل مربوط به مالکیت فکری و توسعه تکنولوژی، راهکارهایی جهت بهبود نظام مالکیت فکری در ایران از جنبه های مختلف ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Intellectual Property Rights in Technological Development Some Suggestions and Policy Implications for Iran

نویسندگان [English]

  • S.R. Salami 1
  • M. Goodarzi 2

چکیده [English]

The main objective of this article is to study the role of intellectual property Rights (IPRs) in the technological development of development countries in general and Iran in particular. Firstly some of the main relevant literature of the role of IPRs in technological development has been surveyed. The performance of the IPRs system of the country and its interaction with national innovation system with some selected countries including japan S Korea and China has been discussed. Some internal and external experts in the area of IPRs have been interviewed. Finally some suggestions and policy implication regarding the improvement and promotion of IPRs system in Iran have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • National Innovation system
  • Technology Development
  • Iran