نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فناوری های جدید و پیشرفته، نگرش مدیریت و شیوه های حل مسائل و اداره سازمان ها را بکلی تغییر داده است. مدیریت در محیط متحول امروز، برای اداره موثر سازمان، باید شرایط گوناگون جهانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی را در نظر گرفته و به عواملی نظیر توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و تغییر انتظارات و سلیقه های مشتریان توجه نماید. چرا که در زمینه هر کدام از این شرایط و عوامل، نیاز به اطلاعات مناسب دارد که دانش او را افزایش داده و عدم اطمینان وی را کاهش دهد تا فعالیت موثری داشته باشد. از اینرو توجه به فناوریهای اطلاعات و مدیریت  کیفیت جامع و درک اثر آنها بر کارایی و اثر بخشی، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا مفاهیم فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع تاثیر آنها بر اثر بخشی و کارایی سازمان بررسی می شود. سپس به رابطه و کارکردهای فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر اشاره کرده و بعد از آن فرایند بکارگیری مدیریت کیفیت جامع خدمت گرا بر پایه فناوری اطلاعات را مطرح می کنیم. امروزه طرز تفکر و دیدگاه مدیران در شرکتها نسبت به کیفیت، نگاه دیگری است. تولید با کیفیت مطلوب، مستلزم داشتن تعریف روشن و شفاف از اهداف، برنامه کاری و دستورالعمل مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله از فرایند، همچنین داشتن سیستم ردیابی، اندازه گیری، مستندسازی، ثبت وقایع در زمانها و مکانها و نیز چگونگی انجام کارها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Total Quality Management (TQM) and Information Technology (IT): Relationships and Performances

نویسندگان [English]

  • M. Ansari 1
  • J. Salehi Sadaghiani 2

چکیده [English]

Modern and new technologies have changed the management view and the methods of problem solving and management of organizations. For effectively managing the organizations at todays changing environment managers should view different global economic, social, political and legal conditions and must pay attention to factors such as developing deformation and communication technologies and changing customers expectations. For with respect to each condition and factor they needs appropriate information to increase their knowledge and decrease their uncertainty to have effective performance. In this way it seems necessary to consider information technologies and total quality management and understand their impact on efficiency and effectiveness.
In this article through citing the relationships between information technology and total quality management we attempt to examine their impact on organizations efficiency and effectiveness. Therefore we study the concepts of effectiveness efficiency and productivity and then point to the relationships between information technology and total quality management and to the impact of these relationships on organizations efficiency and effectiveness. Because, today managers' attitudes and views to quality in firms is new. Production   with   desired  quality   requires   not   only   clear definition of goals, specific policies and procedures  for each part of work and each stage of process but also real time inspection, measurement and documentation systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Effectiveness
  • Total quality management
  • Information Technology
  • Innovation
  • Organization
  • Participation