نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناس شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

چکیده

 TNA ابزاری است که توسط Unido برای اطمینان از انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی ابداع شده است. از آنجا که این ابزار در مورد نقاط قوت و ضعف زیرساختهای تکنولوژی در چهار زمینه سیاست گذاری، دستگاه های سیاست گذاری، عملکرد سیاسی و قابلیت سیاست گذاری بحث می کند لذا می تواند به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری نیز بکار رود.
روش STIP نیز روشی برای ارزیابی تکنولوژی می باشد که با اندکی تغییرات و افزودن گامهایی به آن می توان آنرا به عنوان روشی برای سیاست گذاری بکار برد.
MSTP نیز چارچوبی برای سیاستگذاری تکنولوژی و مراحل مختلف آن پیشنهاد می کند.
در این مقاله پس از معرفی سه روش فوق و نقد و بررسی آن ها با توجه به نقاط ضعف و قوت سه مدل فوق و ملاحظات کلی سیاستگذاری، تجارت چند کشور موفق در توسعه صنایع الکترونیک و همچنین وضعیت فعلی صنایع الکترونیک در ایران، مدلی کلی برای سیاست گذاری توسعه الکترونیک در کشور ارائه می شود. در آخر نیز نتایج بدست آمده طی پرسشنامه ای مورد بررسی تنی چند از متخصصین قرار گرفته و نتایج آن ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Generic Model of industrial Policy­ making, with an Emphasis on Electronics Industry

نویسندگان [English]

  • R. Baradaran Kazemzadeh 1
  • S. H. Tabatabaeian 2
  • Majid Hasani Parsa 3

چکیده [English]

TNA  (Technology   Needs  Assessment),   STIP  (Scope, Technology,  Impact, Policy) & MSTP (Market  Stimulating Technology   Policy)  are three tools and frameworks that can used as policy making model in industry & technology.
In this paper we first introduce explain & study them and then we try to present a general model and framework of industrial policy making with attention to pros and cones of the three models above general points of policy making experiences of some successful countries in development of electronics industries and general condition and current situation of electronics industries in Iran.
Finally we design a questionnaire that has been filled in by some specialists to be sure about the accuracy of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy-making
  • TNA
  • STIP
  • MSTP
  • Policy making models
  • Electronics Industry