نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از مسایل اصلی کنترل موجودیتها، تعیین نقطه سفارش مجدد است. پارامترهای مشخص کننده این نقطه، معمولا به یکی از دو صورت قطعی و احتمالی است. در این مقاله به دلیل اینکه دنیای واقعی آکنده از عدم قطعیت ها و ابهامات است و در اکثر مواقع نمی توان پارامترها را به صورت قطعی و یا احتمالی مشخص نمود به صورت فازی در نظر گرفته می شوند. لذا مقدار نقطه سافرش مجدد با کاربرد مفهوم" α-برش" اصل گسترش، حساب فازی و اعداد فازی ذوزنقه ای بدست می آید که مساله را بیشتر به واقعیت خود نزدیک می سازد. در پایان نتایج پژوهش آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Reorder Point in Fuzzy Sense

نویسندگان [English]

  • Jafar Rezaei 1
  • Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi 2

چکیده [English]

One of the most important issues in inventory control is determination of the recorder point. Are usually in forms of crisp or probability. In this article the parameters are considered as fuzzy numbers because of ambiguities in the real world. Then reorder point value is calculated using α-cut concept extension principle. Fuzzy arithmetic and fuzzy trapezoidal numbers. Finally concluding remarks are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reorder point
  • Safety Stock
  • α-cut concept
  • Extension principle
  • Fuzzy arithmetic