انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

گرچه دانش آموختگان حدود 10 درصد جامعه بیکاران را تشکیل می دهند اما امید به ایجاد اشتغال برای دیگر اقشار از طریق دانش آموختگان بسیار زیاد است. در شرایطی که فرصت و منابع مالی کشور برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی محدود است سرمایه گذاری به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد به دلیل آمادگی بالای علمی و توان کارآفرینی آنان و نیز امکانات ایجاد اشتغال برای دیگر افراد جامعه از این طریق، در اولویت بیشتری قرار دارد.
مقاله حاضر پژوهشی است که در سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان شعبه جهاد دانشگاهی واحد مشهد انجام شده است. در این پژوهش برای انتخاب و رتبه بندی 4 طرح خود اشتغالی و اشتغالزا جهت واگذاری وام خود اشتغالی از طرف سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان، از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه و نیز معیارهای متناسب با تخصص افراد، نیاز جامعه به تولیدات و خدمات، زود بازده بودن طرح، هزینه طرح و نهایتا نوآوری طرح استفاده می شود.
دو مدل تاپسیس و الکتر جهت رتبه بندی و رجحان طرحها با شاخص های ذکر شده بکار گرفته شده است که نتایج یکسانی بدست داده اند. بدین معنا که اجرای طرح تهیه کمپوست از ضایعات کارخانه پنبه نسبت به سایر طرح ها ترجیح داده شده و طرح های تکثیر و پرورش ماهیان زیستی و گیاهان آکواریومی، تولید عسل و فراورده های جانبی و نهایتا تولید و پرورش انواع گل رز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection and Ranking of Employment Schemes, Using TOPSIS and ELECTRE Methods

نویسندگان [English]

  • E. Asghari Zadeh 1
  • K. Sakhdari 2