روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیر کاران یکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدلهای مارکوف، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه تحلیل گذرای دسترس پذیری و پایایی و پایایی یک سیستم با اجزا و تعمیر کاران یکسان ارائه می شود و سیستم در نظر گرفته شده دارای اجزای سری یا موازی یا k از n می باشد. دسترس پذیری سیستم با اجزا موازی اجزا سری و سیستم k از n در حالت گذرا (A(t))و پایدار(A(∞)) و مدت زمانی که طول می کشد تا سیستم پایایی به حالت پایدار برسد محاسبه می شود. روش ارائه شده در مقایسه با روش های موجود قدرت بیشتری داشته و هم چنین از زیربنای ریاضی قویتری برخوردار است. روش پیشنهادی با یک مثال توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodology for Analyzing the Transient Reliability and Availability of Systems with Identical Components and Identical Repairmen

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri
چکیده [English]

In this paper we used the Markov models eigenvectors and eigen values concdpts to propose a methodology for analyzing the transient reliability of system with the identical components and the identical repairmen. The components of the systems under consideration can have two distinct configurations, namely ; they can be arranged in series, or in parallel. We also consider the third case in which the system is up if k –out –of – n components are good. For all three cases we proposed a procedure for calculating the transient probability of the system availability and the duration of the system to reach to the steady state are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transient reliability
  • parallel systems
  • series systems
  • k-out-of-n systems
  • markov models