تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، صفحه 1-27

چکیده
  این تحقیق به بررسی فرایند استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت پرداخته  است. پژوهش مذکور با محوریت تعیین شاخص های کلیدی، استقرار فناوری اطلاعات در یک موسسه خدماتی را مورد بررسی قرار داده است. در راستای انجام این تحقیق از روش دونابدیان برای طبقه بندی شاخص ها و روش اریکسون – پنکر برای مدلسازی فرایندها چه فرایندهای وضع موجود و چه ...  بیشتر

روشی برای تحلیل گذرای پایایی و دسترس پذیری یک سیستم با اجزاء و تعمیر کاران یکسان

مقصود امیری

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، صفحه 29-40

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدلهای مارکوف، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه تحلیل گذرای دسترس پذیری و پایایی و پایایی یک سیستم با اجزا و تعمیر کاران یکسان ارائه می شود و سیستم در نظر گرفته شده دارای اجزای سری یا موازی یا k از n می باشد. دسترس پذیری سیستم با اجزا موازی اجزا سری و سیستم k از n در حالت گذرا (A(t))و پایدار(A(∞)) و مدت زمانی که طول می ...  بیشتر

پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، صفحه 41-56

چکیده
  عامل موفقیت سازمانهای هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. در این راستا نویسندگان به بیان عوامل پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات و موارد قابل استفاده ی آن در فرایند مدیریت دانش پرداخته اند. در مقاله ...  بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی

محمدرضا تقوا؛ هادی اسماعیل زاده؛ امیر محترمی

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، صفحه 57-71

چکیده
  گسترش کاربریها و وسعت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانها در هزاره سوم سبب شده است که این فناوری در اغلب سازمانهای امروزین ماهیتی استراتژیک یابد. تاثیر پذیری روز افزون سازمان از این فناوری موجب گشته که همواره مدیریت بر این فناوری نیز از اهمیت راهبردی برخوردار شود. در این مقاله ابتدا به تاریخچه تحول فناوری اطلاعات اشاره ...  بیشتر

ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

جمشید صالحی صدقیانی؛ رضا قرائی پور

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، صفحه 73-91

چکیده
  مشکلات موجود در نظام های ارزیابی سنتی(مبتنی بر نظرات یک ذینفع و آن هم مقام مافوق) از یک طرف و منافعی که ارزیابی های نوین و جامع(مبتنی بر نظرات چند ذینفع یا 360 درجه ای) از طرف دیگر به شرکت ها می رسانند باعث شده است که کارگیری روش بازخور(ارزیابی) 360 درجه مورد توجه گسترده شرکت های پیشرو جهانی قرار بگیرد. در این مقاله پس از بررسی مختصر ادبیات ...  بیشتر