نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی مقطع دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه گریفیث استرالیا

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش کاربریها و وسعت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانها در هزاره سوم سبب شده است که این فناوری در اغلب سازمانهای امروزین ماهیتی استراتژیک یابد. تاثیر پذیری روز افزون سازمان از این فناوری موجب گشته که همواره مدیریت بر این فناوری نیز از اهمیت راهبردی برخوردار شود. در این مقاله ابتدا به تاریخچه تحول فناوری اطلاعات اشاره می نماییم. در ادامه به سیر تکامل رویکردهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات و شرایط مربوط به هر رویکرد و خاستگاه آن می پردازیم. این رویکردها عبارتند از رویکرد تکنولوژیک که تمرکز آن بر کارایی بوده رویکرد همسو سازی که تمرکز آن بر اثر بخشی بوده رویکرد رقابتی که تمرکز آن بر مزیت رقابتی بوده و در نهایت رویکرد بازآفرینی که تمرکز آن بر مزیت رقابتی بوده و در نهایت رویکرد بازآفرینی که تمرکز آن بر تحول سازمانی می باشد. سپس به اجمال مدل های مطرح در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات را بر اساس رویکردهای بیان شده و تمرکز اصلی مدل ها دسته بندی کرده تا به عنوان راهنما و ابزاری جهت انتخاب مدل یا مدل های مناسب برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بر اساس هر رویکرد در اختیار برنامه ریزان فناوری اطلاعات قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Technology Strategic Planning towards a Contingency Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Hadi Esmaeilzadeh 2
  • Amir Mohtarami 3

چکیده [English]

Rapid development of applications of information technology in the third millennium and its enormous effects on the value chain of enterprises has imposed a strategic nature to this kind of technology. It is obvious that due to the influential role of information technology and its impact on enterprises we require to have a strategic view towards management of this technology.
In this paper we primarily introduce a brief history of the evolution of information technology and then we elaborate on the evolution of the various approaches of planning for information technology the main focus of each of the approaches in the planning process and various conditions and origins of every approach. These approaches are technological approach which focuses on efficiency alignment approach which focuses on change management and organizational change. Then we categorize and classify various information technology strategic planning models based on previously mentioned approaches of planning for information technology so that it can be helpful for information technology planners to choose their information technology strategic planning model based on an appropriate approach more conveniently.