نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده

این تحقیق یک نوع فرایند ارزیابی را بر مبنای رویکرد TOPSIS فازی توسعه داده است. با تمرکز بر روی تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص های دخیل در تصمیم گیری و انتخاب با تکیه بر دو روش آنتروپی و بردار ویزه که مقایسه بین معیارها به صورت کلامی است و با به دست آوردن میانگین اوزان به دست آمده سعی بر این دارد تا اهمیت درست تر و دقیق تری را برای معیارها به دست آورد. به کار گیری و ترکیب روش های متفاوت در این تحقیق در انتخاب بهترین کنه کش و رتبه بندی گزینه های موجود در صنعت کشاورزی می باشد و سعی در انتخاب بهترین دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a method to achieve the weights in Fuzzy-MCDM problems: a case study due to select a type of tickicide

نویسندگان [English]

  • Maghsood Amiri 1
  • Mostafa Jafarian 2
  • Sara Hatami 2

چکیده [English]

This paper extends a kind of evaluation process based on fuzzy TOPS IS approach. By focusing on determining the importance and weights of criteria which are effective on decision making , then selecting by lean on Anthropy and eigenvector methods in which comparison between criteria are linguistic and by achieving the weights we try to show the importance for criteria. The application and the mix of several methods in this paper are used to choose the best tickicide and to rank the available alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropy
  • eigenvector
  • Fuzzy TOPSIS
  • Multiple Criteria Decision Making
  • tickicide