ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی

مقصود امیری؛ مصطفی جعفریان؛ سارا حاتمی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 1-43

چکیده
  این تحقیق یک نوع فرایند ارزیابی را بر مبنای رویکرد TOPSIS فازی توسعه داده است. با تمرکز بر روی تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص های دخیل در تصمیم گیری و انتخاب با تکیه بر دو روش آنتروپی و بردار ویزه که مقایسه بین معیارها به صورت کلامی است و با به دست آوردن میانگین اوزان به دست آمده سعی بر این دارد تا اهمیت درست تر و دقیق تری را برای معیارها ...  بیشتر

تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 45-71

چکیده
  تجارب نشان داده است که مهمترین عامل نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز، شیرهای بکار رفته شده در آنها می باشند. نشتی گاز در محیط صنعتی می تواند عواقب وخیم جبران ناپذیری داشته باشد. بنابراین لازم است مسئله ایمنی اینگونه محیطها مورد توجه جدی قرار گیرد. به منظور شناسایی این عوامل ابتدا لازم است اهمیت جلوگیری از وقوع حوادث و پیشگیری آن با ...  بیشتر

انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 73-96

چکیده
  تصمیم گیری و انتخاب تامین کننده اساسا یک مسئله چند معیاره می باشد. این امر برای اکثر سازمان ها، اهمیت استراتژیک دارد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل راهشگا و کمک کننده باشند. هدف از این مقاله استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ...  بیشتر

Hype cycle ابزاری جهت سرمایه گذاری و تعیین تکنولوژی های مناسب پذیرش از طریق تعیین میزان بلوغ تکنولوژی ها

سید محمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 97-134

چکیده
  تکنولوژی ها با رشد چشمگیری در حال پیدایش هستند و از آن جایی که دارای تفاوتهایی مانند دوره عمر کوتاه تر از سایر محصولات هستند ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص آنها باید با استفاده از ابزارهای خاصی صورت گیرد. Hype cycle یک نمایش گرافیکی از بلوغ پذیرش و کاربرد تجاری تکنولوژی های خاص است. همچنین hype cycle نشان می دهد تکنولوژی ها در چه زمانی و چگونه ...  بیشتر

تحلیل بین شغلی فضای سازمانی در صنعت فولاد

حسین رضایی دولت آبادی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 135-161

چکیده
  فضای سازمانی از جمله موضوعات مهم در رفتار سازمانی است. فضای سازمانی منش یا ویژگی سازمانی است که توصیف کارکنان را از خط مشی ها، اعمال و شرایط موجود در محیط کار نشان می دهد. فضای سازمانی منعکس کننده اعتقاداتی است که افراد از سازمان دارند. هدف از این تحقیق تحلیل بین شغلی فضای سازمانی در بین سطوح شغلی متخصصان فنی متخصصان غیر فنی، تکنسین ...  بیشتر

استفاده از فرایندهای تصادفی در برآورد نیروی انسانی مطالعه موردی استفاده از زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی

سیدحسین ابطحی؛ احمد حسنی کاخکی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 163-182

چکیده
  پیش بینی پایه و اساس هر روش برنامه ریزی و خصوصا برنامه ریزی نیروی انسانی است و یکی از مهمترین و غامض ترین مشکلات سازمان ها مسئله نیروی انسانی و مشکلات پرسنلی است. این موضوع با پیشرفت هر چه بیشتر جوامع بشری و به دنبال آن پیچیده تر شدن سازمان ها، فرصتها و چالش هایی را برای مدیریت ایجاد نموده است. یک برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی می تواند ...  بیشتر

تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان ؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی

محمدرضا تقوا؛ مهرداد کازرونی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد رحمانی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، صفحه 183-211

چکیده
  یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی جامع منابع سازمان هم برای مجریان و هم برای محققین ملاحظات اجرایی است. در حالی که شرکت ها در سراسر دنیا سرمایه گذاری های هنگفتی روی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمان کرده اند اما دیده شده که اجرای این سیستم ها مشکلات غیر منتظره ای را بهمراه داشته و تحقق مزایایی نهایی آن در هاله ای از ابهام ...  بیشتر