نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد شرکت ملی گاز ایران

چکیده

تجارب نشان داده است که مهمترین عامل نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز، شیرهای بکار رفته شده در آنها می باشند. نشتی گاز در محیط صنعتی می تواند عواقب وخیم جبران ناپذیری داشته باشد. بنابراین لازم است مسئله ایمنی اینگونه محیطها مورد توجه جدی قرار گیرد. به منظور شناسایی این عوامل ابتدا لازم است اهمیت جلوگیری از وقوع حوادث و پیشگیری آن با استفاده از روشهای ارزیابی ریسک بیان شود. تحلیل درخت خطا روشی است که می تواند نقاط عیب یک سیستم را با توجه به احتمال وقوع آنها معین نماید. به منظور تحلیل مسئله و شناسایی نقاط نشتی گاز، درخت خطای هر ناحیه در ایستگاه تقویت فشار رسم شده و با توجه به داده های موجود در ایستگاه احتمال خرابی قطعات بعنوان عامل موثر در نشتی گاز وارد نرم افزار FTA می شود. می توان از خروجیهای نرم افزار مزبور جهت تحلیل نتایج استفاده به عمل آورد. بر اساس بررسی این خروجیها مشاهده می شود که بیشترین میزان نشتی گاز در ایستگاه های تقویت فشار مربوط به ناحیه تصفیه گاز و محل فعالیت توربین ها می باشد. سپس راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع نشتی گاز در ایستگاه ها پیشنهاد شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of sensitive Points in Gas pressure station with fault tree analysis (FTA)

نویسندگان [English]

  • Ali Khatami Firouzabadi 1
  • Ali Khoramrooz 2

چکیده [English]

Experiments have shown the most important factor in leakage of gas pressure stations are taps. Gas leakage in industrial environment has hazardous effects.so, there is important to consider the same factors in these environments. To recognize these factors, it is necessary to represent the importance of avoiding these events by risk evaluation methods. Fault tree analysis is a method which can recognize the fault points in a system and it is able to obtain the probability of these events. To analyze the problem, fault tree of each region in the gas station is drawn. Then the data of these regions (including the probability of failure parts) are entered to FTA software. The outputs of software can be used to analyze the system. The outputs show that the most part of leakage caused by refnenet gas region which turbines are activated. Finally, some procedures are suggested for preventive of leakage in gas stations.