نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش و مدیریت مخاطرات مرتبط با فعالیت های برون سپاری در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت گرفته است. آگاهی در رابطه با برون سپاری به عنوان منبع پشتیبانی کننده از استراتژی های سازمان در حال افزایش است و دیگر تنها به برون سپاری به مثابه عاملی برای کاهش هزینه های سازمان نگریسته نمی شود. به همین دلیل است که گرایش سازمانها به استفاده از برون سپاری IT جهت پاسخ موثر به محیط به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این تحقیق از رویکرد زیان مورد انتظار برای سنجش میزان مخاطرات فعالیت های فناوری اطلاعات در شرکت آب نیرو استفاده شده است. نتایج تحقیق مشخص نمودند که سیستم هایی که با فعالیت های اصلی شرکت آب نیرو استفاده شده است. نتایج تحقیق مشخص نمودند که سیستم هایی که با فعالیت های اصلی شرکت آب نیرو سرو کار دارند دارای میزان ریسک بالای برون سپاری و سیستم هایی که کمتر به هسته مرکزی فعالیت های سازمانی مربوط می شوند دارای میزان ریسک پایینی به منظور برون سپاری می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating IT Projects Outsourcing Risks in Iran Water Power and Resources Development Company (Ab-Niru)

نویسندگان [English]

  • Fattah Mikaeelei 1
  • Hossein Sedaghati 2

چکیده [English]

This research is done in order to evaluate and manage IT/IS outsourcing risks. Awareness about outsourcing, as a supportive source of organization strategies, is increasing and it is not only seen as a factor to reduce organization costs anymore. For this reason, organizations inclination to use IT Outsourcing, in order to pass useful feedback to the environment, is tremendously increasing. In this research we used expected loss perspective for evaluating risks of IT activities in Ab-Niru Company.
Research's results determined that some systems, which are closed to the core competency activities in the company, have highest amount of outsourcing risk and some systems which are not so close to the core competency activities in the company, have lowest amount of outsourcing risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • outsourcing
  • risk management