نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز تخقیقات سما

2 دانشجوی دکتر ی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه تغییرات موجود در محیط کار سازمان ها را مجبور کرده که به منظور بقا در دنیای متلاطم در نظام های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمند سازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت این امکان را برای سازمان ها فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. رشد سریع تئوری ها و مفاهیم مرتبط با توانمند سازی اگر چه با هدف توسعه علمی این مفهوم صورت گرفته اما باعث ایجاد سردرگمی و عدم انسجامی شده که وجود چارچوبی معتبر را ضروری ساخته است. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی، مفاهیم کلیدی و تحلیل انتقادی تئوری های توانمند سازی این تئوری ها بر اساس چارچوب بوریل و مورگان جانمایی و الگوی جدیدی ارائه شده است. توانمند سازی انسان گرا، چهار گونه معرفی شده در این الگو هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Empowerment Theories

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Aarabi 1
  • Marjan Fayyazi 2

چکیده [English]

Modem organizations face unprecedented challenges in today’s fast- paced, high-tech, information-based competitive environments. Employees empowerment is a powerful tool for managers and leaders that lead to competitive advantages. The concepts and theories of empowerment developed but The meaning of empowerment as used in the literature has, however, been quite vague because the existence of integrated approach to these theories have neglected. In this paper, after present historical context, key concepts, and critical analysis about empowerment, we developed a new model (typology) based on Burrell and Morgan's paradigm included functionalist empowerment, structuralist empowerment, interpretive empowerment and humanist empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Empowerment
  • Critical analysis
  • typology