میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تحقق هدفهای شرکتهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری در ایران صورت گرفته است. امروزه تغییر و تحولات فن آوری، دگرگونی های زیادی را در ابعاد مختلف زندگی ایجاد نموده است بصورتیکه فناوریهای جدید هر روزه اثرات قابل توجهی را بر زندگی و رفاه جوامع می گذارد.
به بیان دیگر از موثرترین ابزار برنامه ریزی در زمینه توسعه علوم و فناوری در کشور و سطح بین المللی پیوند مراکز علمی و صنعتی به عنوان مهمترین مکانیزم بهبود و ارتقا علمی و فنی یک کشور می باشد. ایجاد چنین ارتباطی از طریق شکل گیری های شهرکهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری می باشد و به عنوان مکان مناسبی برای انجام پژوهش های مختلف، توسعه علمی و صنعتی کشورها را ایفا می نماید. در ایران نیز طی سالیان اخیر توجه خاصی به احداث شهرکهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری شده است. به نحوی که بوسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فناوری و اطلاعات، وزارت صنایع و معادن و سایر سازمان های عمومی، دولتی و خصوصی در دست اجرا و یا در حال برنامه ریزی است. از تایید فرضیات پژوهش نتیجه گرفته می شود که ایجاد شهرکهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری موجب افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور، افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش و همچنین موجب بهره وری و کارآفرینی گسترش فناروی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Level of goal - achievement of Science and Technology Parks and Research Centers in Iran

نویسندگان [English]

  • Fattah Sahrifzadeh 1
  • Mahmood Sharifi 2
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate goal-achievement level of science and technology parks and research centers in Iran. Today technology change and development, have led to significant move and innovation in all aspects of our lives to the point, it has remarkably impacted our welfare and life.
In other words, one of the most effective planning tools in the area of national and international technical and scientific development is establishing connection between industrial and scientific centers to improve its status and standing. Establishing such sound relationship can effectively lead to industrial and scientific developments. In Iran special attention has recently been paid to this issue. Nowadays, Ministries of Sciences, Technology and Researches, Information and Technology, and Mines and Industry and other related organizations have attempted to perform active role in establishing these centers and scientific parks to meet their goals and missions. Testing hypotheses and concluding our research findings indicate that activities of these institutions lead to improving Knowledge - based growth and competitive power and technological .entrepreneur ship through Knowledge-based economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science and Technology Park and research centers
  • Growth and Development
  • Technology and entrepreneurship