ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 مدرس دانشگاه اصفهان

چکیده

سیستم تولیدی JIT مانند هر سیستم دیگری دارای اجرائی است که به ناچار برای اجرای آن باید این اجزاء را به اجرا در آورد اما ادبیات موضوعی و تحقیقات نشان می دهد که اینگونه نیست که اجرای این سیستم در همه مکانها و زمانها به یک روش منحصر به فرد صورت گیرد. اجرای این سیستم از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر ممکن است متفاوت باشد. اجزائی که در یک شرکت لازم الاجرا هستند ممکن است در شرکت دیگر ضرورت نداشته باشد. این مقاله پس از نشان دادن چنین واقعیاتی سعی در پی یافتن روشی برای اعمال این مهم در اجرای سیستم تولیدی JIT دارد. روش کار به این صورت است که برای اولویت دهی و انتخاب اجزاء مورد نظر در شرکت از روش های TOPSIS و تحلیل پارتو و در اعطای ضرایب به معیارهای ماتریس های TOPSIS از روش آنتروپی استفاده شده است. در پایان پنج جزء از میان اجزاء 11 گانه این سیستم برای اجرا در این شرکت مورد انتخاب قرار گرفته اند که اولویت آنها نسبت به هم نیز مشخص می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contingency approach for implementing of Just-In-Time production system

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi sadaghiani 1
  • Yasser Sobhani Fard 2
  • Maryam Akhavan Kharazian 3
چکیده [English]

The researches show that the  implementation of Just-In-Time isn't unique in all situations. The implementation of this system may be differed in different companies, regions or countries and the some components that are needed to situations may be isn't  vital in other situations. The purpose of this study is to identify elements and components that are critical to lust-In-Time success. This articles goal is proposing a method for this notification in lust-In-Time implementation by using antropy, TOPSIS and Pareto techniques. In this  method  we  use  TOPSIS  and  Pareto  techniques  for  setting a priority and then selection of component and use entropy method for giving coefficient to TOPSIS matrix. At the end, in this case 5 components from 11 possible components in this system to implement in these companies have extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Just-In-Time component
  • different situations
  • Just–in time implementation
  • TOPSIS Method
  • paretto method