ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرایند تولید خوراک دام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 -

چکیده

تحقیق حاضر به تعیین ترکیب بهینه عوامل موثر در تولید خوراک دام پرداخته است. خوراک دام ارتباط کاملا مستقیمی با سلامت دام دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق از اطلاعات مسئله ای واقعی استفاده شده است نتایج آن می تواند قابل ملاحظه باشد. متدولوژی سطح پاسخ و فرایند طراحی آزمایشات به کمک هم می توانند بطور موثر در مدل سازی و بهبود سیستم تولید خوراک دام که بیش از یک عامل تاثیر گذار دارد به کار روند. بعد از شناسایی عوامل موثر طراحی آزمایشات به کمک طرح مرکب مرکزی انجام می شود. اثر متقابل عوامل موثر و مستقل با روش پیشرو بررسی و یک مدل نهایی از عوامل مستقل ارائه می شود. با توجه به پیوسته بودن فضای مسئله و مشکل بودن حل مسائل با توابع هدف غیر خطی مرتبه بالا، متاهیورستیکی با نام ترکیب تبرید ژنتیک برای حل مسئله پیشنهاد می شود. الگوریتم پیشنهادی به صورت موازی فضای حل را جستجو می کند. در ادامه برای مقایسه کارایی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم دیگری با نام شبیه سازی تبرید که به صورت نقطه ای فضای حل را جستجو می کند ارائه می شود. در انتها بین نتایج نهایی دو الگوریتم مقایساتی با توجه به درصد بهبود در نتایج نهایی نسبت به حل های اولیه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A mixed Genetic Algorithm and Simulated annealing Algorithm for Cattle Food production process optimization

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Sara Hatami 2
  • Seyed Mostafa Moosavi 3
چکیده [English]

In this paper we try to determine optimal combination of effective factors to produce cattle feed. Cattle feed has direct relation with cattle health, this research is done on real case study, therefore the gained results could be too important. Both response surface methodology and design of experiments are used for modeling and improving cattle feed production process which has more than one effective factor. After effective factors identification, designing of experiments will be done by central composite design. Interference factors, effective and independent parameters are inspected by forward method and finally a model is obtained by independent parameters. Because of continuous space of the problem and nonlinear objective functions a metaheuristics named "genetic annealing" is used to solve the problem. Proposed algorithm searched the solution space parallel. Another algorithm, simulated annealing is also proposed to evaluate the performances of two algorithms by improvement percent between initial and final result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • central composite design
  • forward approach
  • Simulated Annealing algorithm
  • Genetic Annealing algorithm