توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ارائه شده است که تمامی کانون های توجه مختلف را پوشش می دهد. مدل جامع ارائه شده در یک شرکت انتفاعی مورد آزمون و اجرا قرار گرفت. در شرکت مذکور بعد از تعریف و توسعه معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری با کمک مدل جامع و اندازه گیری وضعیت فعلی سرمایه های فکری، با دریافت نظر مدیران و ذینفعان کلیدی وضعیت مطلوب برای پنج سال آینده تعیین و اندازه گیری شد. اجرای این مدل با مشخص کردن شکاف های اساسی بین وضعیت موجود و مطلوب، راهنمایی های مفیدی جهت تصمیم گیری های آتی در اختیار مدیران قرار داد. اگر چه هر سازمانی با توجه به نیازها و شرایط خود نیاز به مدل مناسب خود دارد لیکن نتایج این پژوهش می تواند راهنمای موثری در مقایسه و انتخاب مدل مناسب برای مدیریت سرمایه فکری باشد. همچنین مدل جامع پیشنهادی می تواند به سازمان های مختلف بویژه سازمان هایی نظیر بیمارستان ها یا سازمان های نظامی که سهام یا فعالیت در بازار بورس ندارند کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan 1
  • Mir Ali Seyed Naghavi 2
  • Morteza Soltani Noh 3
  • Taleb Asadi Karam 3
چکیده [English]

This paper reviews intellectual capital literature, develops a holistic model and inspects a case study of holistic model implementation. Reviewing the literature, 34 models of managing intellectual capital have been identified. Extracting different concentration areas of each model, we set up a comparison table. Two models that cover more areas have been picked out as the basic models to develop the holistic model which comprises all concentration areas. The holistic model was implemented in a company. Collecting managers and key stakeholders opinion, according to holistic model, we defined desired situation for the next five years, developed proper criteria, and measured the current and desired situation. The measurement process results reveal major gaps between current situation and desired situation and provided managers useful guidelines for decision making. This research helps organizations to compare and select the appropriate intellectual capital management model considering their own situations. Moreover, the holistic model can be exploited by different types of organizations; particularly by ones do not have shareholders and exchange market, like hospitals and military organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital Measurement and Management
  • Intangible Assets
  • Knowledge Assets
  • Knowledge Management