نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

در این مقاله روشی برای مقایسه مدلهای مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی ارائه می شود. هدف ارائه روشی کمی برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی است. روش ارائه شده بسیار ساده و برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی بدون محدودیت تعداد مدل ها قابل کارکرد است. مدل های مورد استفاده در این مقاله شامل مدل انگ، مدل فان و ژوو، مدل بهینه یابی خطی موزون و طبقه بندی سنتی می باشند. طبقه بندی این چهار روش روی 47 قلم موجودی آمده است. با استفاده از روش میانگین نیکوئی روش ها چهار مدل مذکور را مقایسه کرده و مناسب ترین آنها انتخاب می شود. نتایج نشان می دهد که مدل انگ مناسب ترین مدل و مدل سنتی در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of different models of multi-criteria ABC inventory classification

نویسندگان [English]

  • Jafar Rezaei
  • Mansour Esmaeilzadeh

چکیده [English]

This paper compares different multi-criteria inventory classification models. The purpose of this paper is to introduce a simple and applicable quantitative approach for this comparison. This model is capable to compare a large number of inventor)' classification models. The selected models for this comparison study are classical model, Weighted Linear Optimization, Fan & Zhou Model and Ng Model. We select 47 Stock Keeping Units (SKUs) to compare the models and select the best model using the ‘fitness average approach'. The results show the robustness of Wan Lung model and weakness of classical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Criteria Inventory Classification (MCIC)
  • Weighted Linear Optimization
  • Fan & Zhou Model
  • Ng Model