نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه رجا قزوین

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدل تحلیل پوششی داده ها مدلی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در مدل های قبلی ارائه شده ضعف هایی وجود دارد که مهم ترین آنها تغییر وزن ورودی ها و خروجی ها در مدل است که باعث می شود کارایی واحدهای تصمیم گیری با وزن های مختلف سنجیده شوند. مسئله مهم این است که چگونه کلیه واحدهای تصمیم گیری با یک وزن سنجیده شوند و همزمان کارایی آنها بهینه شود. در این پژوهش سعی شده است با ارائه مدلی جدید، نقاط ضعف مدل های گذشته برطرف شود. مدل ارائه شده بر مبنای مدل های تصمیم گیری چند هدفه طراحی شده است که این مدل با روش حل مسائل چند هدفه به کمک تئوری فازی حل شده و منجر به ایجاد وزن های مشترک می شود. با بهره گیری از این مدل هدف اصلی تحقیق یعنی رتبه بندی بهتر واحدهای تصمیم گیری نسبت به مدل های پایه محقق شده که این موضوع با حل مدل روی یک مثال عددی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Offering a model in data envelopment analysis to obtain common set of weights using fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Amir Alimi 2
  • Seyed Hossein Abtahi 3

چکیده [English]

Data envelopment analysis model is a model for calculating the efficiency of decision making units (DMUs). In previous models there are some weaknesses that the most important one is changing weights of inputs and outputs in model that lead to evaluate efficiencies of DMUs with different weights. The important subject is that How we should evaluate all of decision making units with one set of weights and optimize their efficiencies simultaneously. This paper aims to present a new model that eliminates the weaknesses of previous models. Odeveloped model is designed based on multi objective decision making models and this model is solved with fuzzy solution method of multi objective decision making models and leads to creating common weights. The main object of research that was better ranking of DMUs rather than basic models have been done by using this model and this is showed with solving the model on an example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Multi Objective Decision Making
  • Fuzzy Logic
  • Decision Making Units
  • Efficiency