نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت-اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

جهانی سازی و رقابت جویی شوک ها و لرزش ها مهیبی بر محیط تولید جهانی، وارد کرده و سازمان های تولیدی را ملزم به انجام تغییراتی در ساختار و طرق انجام کسب نموده است. به علاوه سازمان های تولیدی دریافته اند که چابکی برای بقا و رقابت پذیری ضروری است. اما توانایی چابک سازی سازمان کمتر از پیش بینی شده است توسعه یافته است. مدیران با این مساله مواجه اند که سازمان آنها از چه مقدار چابکی برخوردار است و به چه مقدار چابکی نیاز دارد. در این مقاله به منظور حمایت از تصمیمات مدیران برای چابک سازی سازمان یک مدل سلسله مراتبی ارزیابی و سنجش سطح چابکی تولید مبتنی بر روش متوسط موزون فازی توسعه یافته است. این مدل می تواند ابهام و نادقیقی ذاتی شاخص های کیفی چابکی، و نیز دانش و قضاوت خبرگان به هنگام ارزیابی و سنجش سطح چابکی تولید را تعدیل کند. این مدل در صنعت فولاد خوزستان اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Hierarchical Model Based on Fuzzy Weighted Average Technique for Evaluating and Measuring Manufacturing Agility

نویسنده [English]

  • Seddigheh Khorshid

چکیده [English]

Globalization and competitiveness have undergone earthquakes, tremors and aftershocks on global manufacturing environment, that have forced manufacturing organizations to restructure and change way of doing their business. Furthermore, manufacturing organizations have realized that agility is essential to survive and competition. But, the ability to build agile manufacturing companies has developed less than anticipated. Because, manufacturing organization managers faced with this problem that how much agility an organization currently possess, determining how much is needed. In this article, an hierarchical model based on fuzzy weighted average technique in order to support managers' decisions for building manufacturing agile is Presented. This model can capture the vague and uncertainty of agility indicators, and the expert's knowledge and judgment. The model was performed in Khozestan's Steel industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing agility
  • Fuzzy set Theory
  • fuzzy weighted average technique