توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 1-13

چکیده
  مسئله مکان یابی حداکثر پوشش سعی در حداکثر نمودن پوشش جمعیتی می کند که در یک حداکثر فاصله یا زمان مشخص از یک تجهیز قرار دارند. توسعه های بسیاری جهت بهبود کاربردهای این مسئله ارائه شده است که یکی از آنها ترکیب این مسئله با مدلهای صف است. به عنوان مثال مکان یابی محل تعدادی خدمت دهنده با هدف حداکثر نمودن پوشش مشتریان و محدودیت در طول یا زمان ...  بیشتر

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند تولید بطری شیشه ای

مقصود امیری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 15-39

چکیده
  برخی مسائل دنیای واقعی مستلزم شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرهای ورودی بر متغیر پاسخ است. یکی از روش های کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر پنج عامل ورودی قابل کنترل شامل مواد اولیه، سرعت الکتروموتور، دمای گرمخانه، دمای کوره و فشار هوا بر سطح پاسخ مورد نظر یعنی مقاومت ...  بیشتر

مدل سلسله مراتبی مبتنی بر روش متوسط موزون فازی برای ارزیابی و سنجش چابکی تولید

صدیقه خورشید

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 41-69

چکیده
  جهانی سازی و رقابت جویی شوک ها و لرزش ها مهیبی بر محیط تولید جهانی، وارد کرده و سازمان های تولیدی را ملزم به انجام تغییراتی در ساختار و طرق انجام کسب نموده است. به علاوه سازمان های تولیدی دریافته اند که چابکی برای بقا و رقابت پذیری ضروری است. اما توانایی چابک سازی سازمان کمتر از پیش بینی شده است توسعه یافته است. مدیران با این مساله مواجه ...  بیشتر

مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی زیر مجموعه شرکت IDco

فتاح شریف زاده

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 71-104

چکیده
  امروزه انواع سازمان های فعال در اقتصاد را می توان به دو دسته صنعتی و خدماتی تقسیم نمود. دسته اول در کشورهای در حال توسعه از گستردگی بیشتری برخوردارند و دسته دوم در کشورهای پیشرفته از اهمیت بالاتری برخوردارند. هر دوی آنها به گونه ای ایجاد ارزش کرده و به نوعی فعالیت اقتصادی می کنند. در این پژوهش که حاصل یک عارضه یابی و شناسایی یک زمینه ...  بیشتر

حل مساله فروشنده دوره گرد متقارن با در نظر گرفتن زمان عزیمت فازی بین شهرها توسط الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 105-122

چکیده
  مساله فروشنده دوره گرد یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که با توجه به ویژگی های خاص آن، در سال های اخیر نیز بستر مناسبی برای اعتبار سنجی الگوریتم های مختلف ابتکاری، فرا ابتکاری و دقیق بوده است. کاربردهای متعدد این مساله از لحاظ نظری و عملیاتی نیز باعث توجه ویژه محققان به آن شده است. الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی توسط کلونی ...  بیشتر

مدیریت زنجیره تامین سه سطحی تحت عدم قطعیت استفاده از برنامه فازی چند هدفه

مصطفی اختیاری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 123-160

چکیده
  در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی تک محصولی با حلقه های تولید کنندگان – توزیع کنندگان – مشتریان در نظر گرفته شده که تقاضای مشتریان، درصد کالای برگشتی از مشتریان و زمان ارسال کالا از توزیع کنندگان به مشتریان، به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته می شوند. رویکرد اصلی در این مقاله، در نظر گرفتن همزمان مسائل انتخاب تامین کنندگان ...  بیشتر

مشکلات و موانع پیاده سازی سیستم استاندارد ایزو در شرکتهای تولیدی ایران

سید فرامرز قرآنی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 161-186

چکیده
  امروزه پاسخگویی مناسب و به موقع به نیازهای مشتریان به عنوان مهم ترین عامل موفقیت سازمانها در بازار رقابتی به شمار می آید و بسیاری از سازمانها برای تمدید و استمرار بقای خود در این بازار، تاکید زیادی بر مسئله کیفیت در تطابق با مدیریت کیفیت فراگیر و پیاده سازی استانداردهای ایزو اعمال می نمایند. این تحقیق کمی و توصیفی که در رابطه با مشکلات ...  بیشتر