نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی تک محصولی با حلقه های تولید کنندگان – توزیع کنندگان – مشتریان در نظر گرفته شده که تقاضای مشتریان، درصد کالای برگشتی از مشتریان و زمان ارسال کالا از توزیع کنندگان به مشتریان، به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته می شوند. رویکرد اصلی در این مقاله، در نظر گرفتن همزمان مسائل انتخاب تامین کنندگان و توزیع کنندگان و تعیین مشتریان موثر در سیستم تحت شرایط عدم قطعیت است. هدف این مقاله ارائه مدلی است که علاوه بر یکپارچه سازی اهداف متضاد حلقه ها، تعداد پارامترهای غیر قطعی مدل را نیز افزایش دهد. از این رو، اهداف مدل پیشنهادی عبارتند از ماکزیمم کردن کیفیت محصولات، می نیمم کردن هزینه کل، می نیمم کردن زمان ارسال کالا از توزیع کنندگان به مشتریان و ماکزیمم کردن درآمد حاصل از فروش کالا به مشتریان. همچنین در مدل پیشنهادی، محدودیت هایی همچون کمبود سفارشات، ظرفیت تولید و تقاضای مشتریان نیز در نظر گرفته می شوند. مدل پیشنهادی توسط یک مثال عددی برای مساله زنجیره تامین سه سطحی تشریح و بر اساس سطوح برش آلفا تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Three-echelon Supply Chain Management under Uncertainty Using Multi-objective Fuzzy Programming

نویسنده [English]

  • Mostafa Ekhtiari

چکیده [English]

In this paper, a single-product three-echelon supply chain with the loops of manufactures-distributors-customers has been considered where the customers demand, the percent of rejected product from customers and the shipping time of product from distributors to customers are considered as fuzzy variables. The main approach in this paper is simultaneously consideration of suppliers and distributors selection problems and to determine effective customers in the system under uncertainty. The purpose of this paper is to present a model which aggregates conflicting objectives between loops of this chain, increases the number of uncertainty parameters of the model as well. Hence, the objectives of the proposed model are: to maximize quality of products, to minimize total cost, to minimize product shipping time from distributors to customers and to maximize obtained earning from product selling to customers. Also in the proposed model, some constraints are considered such as the orders shortage, the production capacity and demand of customers. The proposed model will be illustrated by a numerical example for the three-echelon supply chain problem and will be analyzed based on a-cut levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Three-echelon Supply Chain
  • Multi-objective Fuzzy Programming
  • Manufacture Selection
  • Distributor Selection