نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی

چکیده

امروزه پاسخگویی مناسب و به موقع به نیازهای مشتریان به عنوان مهم ترین عامل موفقیت سازمانها در بازار رقابتی به شمار می آید و بسیاری از سازمانها برای تمدید و استمرار بقای خود در این بازار، تاکید زیادی بر مسئله کیفیت در تطابق با مدیریت کیفیت فراگیر و پیاده سازی استانداردهای ایزو اعمال می نمایند. این تحقیق کمی و توصیفی که در رابطه با مشکلات و موانع پیاده سازی استانداردهای ایزو در شرکت های تولیدی کشور به اجرا در آمده به بررسی انتقادات و حمایتهای به عمل آمده از سیستم ایزو در سطح جهان پرداخته و سپس علت عدم اجرای آن در برخی از سازمان های تولیدی کشور را مورد کنکاش قرار می دهد. داده های تحقیق توسط یک پرسشنامه شامل نوزده پرسش درباره مبانی پیاده سازی استانداردهای ایزو همراه با پاسخ های پنج جوابی طیف لیکرت گردآوری شده اند.
جامعه تحقیق شامل کلیه شرکت های تولیدی متقاضی دریافت گواهینامه ایزو تحت پوشش وزارت صنایع و معادن استان تهران هستند که بر اساس نمونه برداری سیستماتیک برای کلیه آنها پرسشنامه تحقیق ارسال شد. از هر شرکت درخواست شد تا سه مدیر از رده های میانی به پرسش های مندرج در پرسشنامه پاسخ دهند. ظرف مدت دو ماه، از بین این شرکتها، 54 شرکت به پرسش های مورد نظر پاسخ داده و پرسشنامه تکمیل شده را عودت دادند.
نتیجه تحقیق حاکی از آن است که پیاده سازی سیستم های مدیریت ایزو در هر سازمان امری است که به بازسازی زیر ساختارهای سازمانی نیاز داشته و باید دیدگاه مدیران و مسئولین ارشد سازمان پذیرای واقعی آن باشد، که در این تحقیق تمایل اندکی از سوی مدیران در زمینه ایجاد رغبت به منظور تغییر در زیر ساختهای لازم در امر مستند سازی و انتقال داده ها و مشارکت با سایر رده های مدیریتی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Barriers and Problems of ISO Implementation in Iranian Manufacturing Companies

نویسنده [English]

  • Seyed Faramarz Ghoreni

چکیده [English]

At the present time, suitable and on time response to customers need’s is the most important factor for success, and many organizations focus on quality according to ISO standards. This quantitative - descriptive study, was conducted related to the barriers and problems of ISO implementation in manufacturing companies, reviewing the critics and supports toward the ISO all over the world and then investigates the reason for mal implementation in manufacturing companies of the country.
Research data were gathered through al 9 item questionnaire regarding the implementation of ISO standards (ISO 9000:2000) in lickerts format.
The society of study includes all companies intending to achieve ISO 9000:2000 supervised by the ministry of industry in Tehran province. It was requested that, three middle level managers answer the questions. After two months, 54 companies completed the questionnaires.
Results showed that the implementation of ISO management system in every organization’s needs are foundation procedure and also top level managers and authorities should accept such process in their organizational management practice. Such evidence was not observed in this study and in contrast there was a little trend in this field which did not motivate the managers to provide the needed infrastructure for documentation, data transfer and contribution with other management levels. It seems that top level managers of Iranian Industrial companies do not pay significant attention to such important problem and it will be followed by many negative consequences for local manufacturing centers in their future competition in the world economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • implementation
  • ISO Standards