نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

یکی از متداولترین رویکردهای حل مسائل احتمالی چند هدفه، برنامه ریزی مقید شده تصادفی است. بر اساس این رویکرد، یک مدل معادل قطعی برای مسئله احتمالی چند هدفه ارائه شده و سپس توسط یک مدل بهینه ساز حل می شود. در این مقاله از ترکیب رویکرد برنامه ریزی مقید شده تصادفی و مدل معیار جهانی مدلی تحت عنوان معیار جهانی مقید شده تصادفی پیشنهاد می شود. مدل پیشنهادی قادر است تا یک مدل معادل قطعی برای مسئله احتمالی چند هدفه ارائه و سپس آن را بهینه سازی نماید. یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه برنامه ریزان سیستم های تولیدی بوده، تعیین تعداد بهینه نیروی انسانی با توجه به اهدافی همچون افزایش خروجی، کاهش هزینه دستمزد و کاهش زمان بیکاری غیر مجاز است. بنابراین برای تشریح مدل پیشنهادی، یک مسئله احتمالی چند هدفه پیرامون تعیین تعداد نیروی انسانی بهینه در یک سیستم تولیدی کارگاهی تحت شرایط عدم قطعیت ارائه می شود. نتایج بهینه سازی این مسئله با استفاده از مدل پیشنهادی و مدل برنامه ریزی سازشی مقید شده تصادفی تحت شرایط یکسان بیانگر آن است که مدل پیشنهادی با وجود تعداد محدودیت ها و متغیرهای کمتر در مقایسه با مدل برنامه ریزی سازشی مقید شده تصادفی نتایج کاملا مشابهی را در تکرارهای کمتری ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multi-objective Stochastic Programming to Optimize Number Determination of Manpower Problem in Job Shop Manufacturing Systems

نویسنده [English]

  • Mostafa Ekhtiari

چکیده [English]

One of the most popular approaches to solve multi-objective stochastic problems is Chance Constrained Programming (CCP). Based on this approach, a deterministic equivalent model is presented for multi-objective stochastic problem and then is optimized by a solver model. In this Paper, both CCP approach and the Global Criterion model are combined and a model will be proposed which is called Chance Constrained Global Criterion (min-max) (CCGC(min- max)). The proposed model is able to present a deterministic equivalent model for multi-objective stochastic problem and thereafter optimizes it. One of the subjects which always planners of manufacturing systems have concerned about, is determining the optimal number of manpower with regard to objectives such as to maximize the output, to minimize the wage cost and to minimize no allowance idle time. Hence to illustrate the proposed model, a multi­objective stochastic problem is presented for to determine the optimal number of manpower in a job shop manufacturing system under uncertainty. The optimization results of this problem using the proposed model and the CCCP(with min-max norm) model under the same conditions, express the proposed model with existence fewer number of variables and constraints compared to the CCCP(min-max) model, presents the wholly same results in fewer number of iterations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chance Constrained Programming
  • Global Criterion Model
  • Chance Constrained Global Criterion
  • Manpower Problem
  • Job Shop Scheduling