نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

امروزه بحث مدیریت موجودی در زنجیره ی تامین از اهمیت زیادی برخوردار است و در ادبیات مدیریت زنجیره ی تامین کنترل موجودی و حداقل کردن هزینه های مرتبط با موجودی به عنوان چالشی اساسی پیش روی مدیران مطرح شده است. یکی از مباحثی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، تعیین سطح نگهداری ذخیره ی احتیاطی به نحوی که رسیدن به نرخ پاسخ گویی مناسب در اجزا مختلف زنجیره ی تامین میسر شود می باشد. در این مقاله مدلی غیر خطی جهت تعیین سطح نگهداری ذخیره ی احتیاطی در اجزا مختلف زنجیره ی تامین با هدف حداقل کردن هزینه های مرتبط با ذخیره ی احتیاطی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Nonlinear programming for Determining the Safety Stock Level in a Supply Chain with Various Channels and Levels

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Mohammad Reza Sadeghi 2

چکیده [English]

Nowadays, inventory management has a significant importance in supply chain. In supply chain management literature, inventory control and minimizing inventory-related cost are a main challenges confronting the managers. One of the issues attracting the attention of most researchers is determining the level of safety stock in such a way that enables us to reach appropriate fill rate. In this paper, a non-linear model to determine the level of safety stock in different components of supply chain is presented with the aim of minimizing the safety stock-related cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Safety Stock
  • nonlinear programming
  • Genocob III