نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران، (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

پیشرفت فناوری های ساخت، تولید و متعاقبا گسترش  و تنوع محصولات جدید با خصوصیات ویژه و پیدایش روز افزون مفاهیم مدیریتی و کاربرد اصول بهره وری در سازمان ها باعث شده تا مدیران همواره در جهت مدیریت بهینه کالا و مواد گام بردارند. با توسعه سریع ابزار و روش های علمی، بسیاری از مفاهیم، اصول و روابط کلاسیک در زمینه خرید، نگهداری، سفارش دهی و انبار داری بازنگری و تکامل یافته اند. این بازنگری ها خصوصا در هوش مصنوعی این امکان را فراهم می آورد تا بتوان بسیاری از شرایط زمانی و مکانی خاص در مورد الگوهای تصمیم را به کار گرفت. شبکه عصبی مصنوعی نیز به عنوان شاخه ای از هوش مصنوعی در بسیاری از مسائل پیش بینی و تقریب از قابلیت کاربرد فراوانی برخوردار است.
در این تحقیق برخی مفاهیم جدید درباره نقطه سفارش معرفی و بررسی شده است. بدین منظور برای تعیین میزان مصرف، از شبکه عصبی مصنوعی و برای ترسیم زمان انتظار سفارش ها، از منحنی نرمال که نقش عمده ای در حل مسائل کاربردی دارد استفاده شده است. نتایج این ترکیب نشان می دهد که مدل مورد بررسی با لحاظ نمودن عوامل متعدد تاثیر گذار بر تقاضا نتایج معتبری را در مقایسه با مدل های سنتی ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Purchasing Re Order Point For Inventory Problems At Commercial Environments, Using Artificial Neural Network’s (ANN)

نویسندگان [English]

  • Ahamad Jafarnejad 1
  • Hannan Amoozad Mahdiraji 2
  • Javad Amoozadeh 3

چکیده [English]

By the new developments occurring in technology, management theories, manufacturing and production, and as a result, improvement in products variety, productivity and innovation, all companies and organizations are trying to handle and manage their product in a efficient manner. By identifying new methods in purchasing, warehousing, handling and ordering, all classical processes have lost their applications. These new methods such as Artificial Intelligence (AI) have provided the necessary tools that we need for decision making in specific situations.
In this paper, some new definitions in re order point (ROP) have been discussed; in addition we have used Artificial Neural Networks (ANN) for determining re order point for purchasing goods in commercial organizations, especially import companies. For this matter, ANN has been used for decision making in purchasing, and also normal curve has been used for calculating order lead times. In the conclusion, we agreed that our new model has many priorities to its classical kinds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Neural Networks (ANN)
  • Warehousing
  • Order Lead Time
  • Re Order Point (ROP)