نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، (مسئول مکاتبات)

چکیده

شاخص های کلیدی عمل کرد سازمان را در تعیین و اندازه گیری میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمان، کمک می نمایند. شاخص های کلیدی عمل کرد برنامه ای، اثر بخشی را اندازه گیری می نماید. انتخاب این شاخص ها، به دلیل آنکه قضاوت تصمیم گیرندگان در میزان اهمیت و ارجحیت هر یک از گزینه ها و یا معیارهای هر یک از شاخص ها، در شرایط عدم قطعیت می باشد یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. در گذشته از روش های متعددی استفاده شده است. در این تحقیق بر پایه تئوری سیستم های خاکستری روش جدیدی در حل مسئله انتخاب شاخص های عمل کرد توسط معیارهای برنامه های استراتژیک پیشنهاد شده است. در ابتدا وزن و رتبه هر یک از معیارهای استراتژیک محور برای تمامی گزینه ها توسط متغیرهای زبانی که بوسیله اعداد خاکستری بیان شده اند تعیین می شود. سپس با استفاده از روش درجه امکان خاکستری، رتبه بندی شاخص ها و تعیین شاخص های کلیدی میسر میگردد. در انتها نیز جهت روشن شدن مدل و سنجش آن، شاخص های کلیدی برنامه های استراتژیک معاونت آموزش و پژوهش سازمان تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Grey decision making approach to ranking Key Performance Indicators (KPI) and increase effectiveness of strategic plans

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Amir Mahdi Malek 2

چکیده [English]

Key Performance Indicators, help an organization to define and measure the progress of organization toward organizational goals. Key Planned Performance Indicators (KPPI) are the tools for measure the progress of organization toward goals and strategic. Since the Decision Makers are concerned with these attributes and indices in uncertain environments, selection of these indices is a Multiple-Attribute Decision-Making problem. In the past, several methods such as the linear weighting methods, AHP, TOPSIS, Fuzzy Logic and Mathematical programming have been used to solve the indices selection problem. In this thesis, we give a new grey-based approach to deal with the indices selection problem with regards to organizational strategic plans. Firstly, the weights and ratings of strategic- base attributes for all alternatives are described by linguistic variables that can be expressed in grey numbers. Secondly, using a Grey Possibility Degree (GPD), the ranking order of all alternatives is determined. Finally, an example of indices selection for instruction and research department of IRIB is used to illustrate the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Performance Indicators
  • Key Planned Performance Indicators (KPPI)
  • Grey decision making
  • Grey Possibility Degree (GPD)