نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، (مسئول مکاتبات)

چکیده

یکی از معضلات موجود در زمینه مدیریت پروژه، انحراف هزینه و زمان پروژه با مقدار برآوردی آنها می باشد. علت اصلی این انحرافات، وقوع ریسک هایی است که در طول اجرای یک پروژه رخ می دهند. در همین راستا فرایند مدیریت ریسک ارائه شده در استاندارد PMBOK می تواند رویکردی برای مقابله با این مشکل باشد که با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع، دارای اهمیت انکارناپذیری خواهد بود. همچنین یکی از روش هایی که از طریق آن با صرف زمان و هزینه کم میتوان ریسک های یک پروژه را رتبه بندی نمود تکنیک RFMEA می باشد. در این مقاله تحلیل ریسک پروژه میدان نفتی آزادگان شمالی، بر اساس یک مدل تلفیقی از فرایند مدیریت ریسک استاندارد PMBOK و تکنیک RFMEA انجام شده است. بدین منظور در ابتدا ریسک های پروژه شناسایی و با استفاده از تکنیک RFMEA رتبه بندی می شوند. سپس به وسیله نرم افزار PERTMASTER شبیه سازی زمان و هزینه پروژه به عمل می آید و در نهایت استراتژی های پاسخ برای ریسک های  بحرانی تعیین می گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Project Risk Evaluation and Analysis Using Risk Management Based on PMBOK Standard and RFMEA Technique

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Ehsan Hamzehi 2

چکیده [English]

One of the most important problems in project management is the undesirable time and cost variances of projects which are not considered before the project implementation. This problem is the result of the risks, occurring in the length of the project implementation. In this case, Risk Management based on PMBOK standard can be proposed as a methodology that is so vital because of uncertain nature of projects and necessity of best resources usage. Also, one of the best methods to prioritize the risks quickly and accurately is Risk Failure Mode & Effect Analysis. In this article, risk assessment is presented by an integrated model based on Risk Management process of PMBOK standard and RFMEA technique in North Azadegan Oil Field Project.
Therefore, in order to achieve the purpose of this article, the risks of a project are identified, firstly. Then, they are prioritized by RFMEA technique. The third step focuses on simulating the project by Pert master software. Finally, the response strategies for each high-priority risk are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Identification
  • Qualitative Risk Analysis
  • Quantitative Risk Analysis
  • Risk Response Planning
  • Risk Failure Mode and Effect Analysis