بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 225-249

چکیده
  فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه ...  بیشتر

پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 41-56

چکیده
  عامل موفقیت سازمانهای هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. در این راستا نویسندگان به بیان عوامل پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات و موارد قابل استفاده ی آن در فرایند مدیریت دانش پرداخته اند. در مقاله ...  بیشتر

بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 45-64

چکیده
  بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته است. مقاله با بحثی درباره ضرورت بازآفرینی دولت آغاز می شود و در پی آن سه عامل بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی لیبرالیسم جدید و قدرت و اراده سیاسی به عنوان عواملی که مدیریت دولتی را به سوی باز آفرینی دولت سوق داده است تشریح می گردد. در ادامه به اصول بازآفرینی ...  بیشتر