عدم قطعیت
مدلسازی چندهدفه زنجیره تامین مدیریت پسماندهای بیمارستانی با در نظر گرفتن ابعاد پایداری در ترکیب با تئوری مجموعه فازی

حسین فیروزی؛ جواد رضائیان؛ محمدمهدی موحدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان

دوره 21، شماره 71 ، دی 1402، ، صفحه 177-223

https://doi.org/10.22054/jims.2023.72812.2850

چکیده
  در این مقاله یک مدل ریاضی چهار هدفه برای زنجیره تأمین معکوس مدیریت پسماندهای بیمارستانی در دوره همه­گیری کرونا در ایران با در نظر گرفتن ابعاد پایداری ارائه شده است. اهداف مدل ارائه‌شده عبارت‌اند از: 1) کمینه‌سازی هزینه­های احداث تسهیلات و پردازش زباله­ها در مراکز و هزینه­های سوخت وسایل نقلیه و هزینه­های زیست‌محیطی حاصل ...  بیشتر

زمان بندی شیفت های پرستاران با در نظر گرفتن رضایت شغلی: مطالعه موردی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان نور

سمیه کاویان پور؛ جواد رضائیان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 181-218

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16659.1592

چکیده
  زمان بندی مناسب شیفت های کاری پرستاران بیمارستان یک مسئله حیاتی در مدیریت بیمارستان است. پژوهشگر در این پژوهش در پی بهبود زمان بندی نوبت کاری پرستاران در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی است تا زمینه های کاهش هزینه ها و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کند و برآیند این اقدامات را درقالب رضایت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده محقق سازد. برای ...  بیشتر