نویسنده = پرهام عظیمی
تعداد مقالات: 4
2. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

دوره 18، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 43-99

10.22054/jims.2019.26435.1906

پرهام عظیمی؛ شمس الدین حسینی؛ مانی شریفی؛ مصطفی زندیه


4. طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب

دوره 17، شماره 52، بهار 1398، صفحه 153-202

10.22054/jims.2018.34709.2125

سمیرا پارسائیان؛ مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ محمدتقی تقوی فرد