انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR (مورد مطالعه: شرکت آذین‌تنه)

ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل بهرامی

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 27-60

چکیده
  امروزه انتخاب تأمین­کنندگان مناسب، یکی از مسائل مهم استراتژیک در بین شرکتهایی می­باشد که  به نحوی جهت تأمین­ کالای مورد نیاز خود به آنها وابسته می­باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راههای ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نمی­باشد. بنابراین سازمانها با نگرشهای متفاوتی به این موضوع می­نگرند و از روشهای متفاوتی ...  بیشتر