کلیدواژه‌ها = صنعت خودرو
تعداد مقالات: 2
1. مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 18، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 59-104

10.22054/jims.2019.40084.2270

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده


2. ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 99-118

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی