ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر پوشش تقاضا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین،ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تصمیمات مکان‌یابی، مسیریابی و تخصیص در زنجیره تأمین بی‌تردید یکی از مباحث بسیار مهم این فلسفه مدیریتی محسوب می‌شوند که تاثیر فراوانی بر کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و رضایت مشتریان دارد. این تحقیق به ارائه یک رویکرد یکپارچه از شبکه-های توزیع پرداخته است. توابع هدف در مدل ریاضی پیشنهادی شامل حداقل کردن مجموع هزینه‌های مرتبط با وسایل حمل و نقل، هزینه اجاره انبارها و حداقل کردن ریسک سیستم می‌باشد. مدل پیشنهادی دارای پیچیدگی محاسباتی زیادی می‌باشد و حل آن با روش‌های دقیق در زمان معقول امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین یک الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه جدید به نام الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه ارائه شده است. به منظور اثبات اثربخشی و کارایی الگوریتم در حل مدل پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش تاگوچی پارامترهای الگوریتم در بهترین سطوح ممکن تنظیم می‌شوند. سپس مسائل نمونه تصادفی تولید و عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌های ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب و ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a multi-objective model for location-routing problem with considering minimal risk and maximal demand covering

نویسندگان [English]

  • alireza alinezhad 1
  • Abolfazl kazemi 2
  • Marzieh Karimi 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Yazd university
چکیده [English]

Locational decisions, routing and allocation in supply chain management philosophy is undoubtedly one of the most important issues that affect the frequency of the supply chain cost reduction and customer satisfaction. This paper presents an integrated approach to the distribution network. The objective function of the proposed mathematical model consists of minimizing the total costs associated with transportation and warehouse rental costs and also minimize the risk of system. The model has high computational complexity and the exact method of solving it is not possible in a reasonable time. The result is an innovative multi-objective algorithm known as the objective harmony search algorithm is presented. To demonstrate the effectiveness and efficiency of the proposed algorithm to solve the model using the Taguchi method algorithm parameters are adjusted in the best possible rates. Then a random sample of the issues and the performance of the proposed algorithm with NSGA-ǁ and NRGA evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Routing
  • Mathematical programming model
  • Multi-objective metaheuristic algorithms
  • Taguchi method