الگوریتم‌های فراابتکاری برای مسئله زمان‌بندی جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی ماشین ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در این مقاله، مساله زمان بندی خط تولید جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده سازی مستقل از توالی و با هدف کمینه‌سازی مجموع زمان تکمیل کل سفارشات مطالعه می‌شود. در این مسئله چند سفارش برای یک نوع محصول وجود دارد. هر محصول سفارش‌داده‌شده از چند قطعه متفاوت تشکیل شده است. در ابتدا، قطعات در یک محیط جریان کارگاهی با وجود چند ماشین (ایستگاه) مختلف تولید می‌شوند و سپس در یک ایستگاه مونتاژ تبدیل به محصول نهایی می‌شوند. این مقاله سه الگوریتم فراابتکاری جستجوی همسایگی متغیر موازی، ایمنی مصنوعی و شبیه‌سازی تبرید را برای حل این مسئله ارائه داده است. روش طراحی آزمایشات تاگوچی جهت تنظیم پارامترها و عملگرهای الگوریتم های ارائه شده به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از آزمایش‌های عددی، عملکرد الگوریتم های پیشنهادی ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر موازی پیشنهاد شده از الگوریتم های دیگر برای حل این مساله بهتر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-heuristic algorithms for two-stage assembly flow shop scheduling problem with considering setup times of machines

نویسنده [English]

  • Mehdi Yazdani
Department of Industrial Engineering,, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

This paper deals with the problem of two-stage assembly flow shop scheduling with considering sequence-independent setup times. The objective is to minimize total completion times of all orders. In this problem, there are several orders for one type of product. Each ordered product is formed of several different parts. At first, the parts are manufactured in a flow shop stage with some different machines and then they are assembled into a final product on a single machine. This paper presents three meta-heuristic algorithms, namely Parallel Variable Neighborhood Search (PVNS), Artificial Immune Algorithm (AIA) and Simulated Annealing (SA), for solving under studied problem. The Taguchi experimental design method as an optimization technique is employed to tune different parameters and operators of presented algorithms. Also, Numerical experiments are used to evaluate the performance of the proposed algorithms. The results show that the PVNS algorithm performs better than the other algorithms.
.....
......

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Two-stage assembly flow shop problem
  • Scheduling
  • Sequence-independent setup times
  • Meta-Heuristic Algorithm