بهینه‌سازی زمان‌های پیشبرد با فرض وجود اقلام معیوب در سیستم برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد : مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.22054/jims.2021.25484.1881

چکیده

سیستم‌های برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد برای پاسخ‌گویی به تقاضا در سیستم‌های تولیدی گسسته کاربرد زیادی دارد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط به‌منظور کمینه‌سازی هزینه‌ی نهایی که شامل هزینه‌های موجودی کالای در جریان ساخت، بارگذاری، سفارشات عقب‌افتاده، سفارشات ازدست‌رفته، تولیدات اضافه و تغییرات در زمان پیشبرد، معرفی می‌شود. همچنین، بخشی از تقاضای پاسخ داده نشده به‌صورت تقاضای عقب‌افتاده و بخشی از آن به‌صورت فروش ازدست‌رفته در مدل اعمال می‌شود. علاوه بر این در مدل مطرح‌شده کالای معیوب و چگونگی تأثیر آن روی تقاضای مشتری مورد بحث قرارگرفته است. مدل تک هدفه ارائه‌شده قطعی بوده و برای برنامه‌ریزی احتیاجات مواد در یک شرکت تولیدی بتن آماده استفاده‌شده و با توجه به نتایجی که از حل دقیق آن به‌دست آمده است، با کاهش میزان ضایعات در شرکت موردمطالعه می‌توان هزینه‌های تولیدی را حدود 30 ٪ کاهش داد و با توجه به زمان‌های پیشبرد تعیین‌شده، می‌توان برنامه سفارش‌دهی مواد را اجرا کرد. همچنین در این پژوهش حد پایینی برای مسأله ارائه‌شده و کارایی محاسباتی آن مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lead time optimization considering defective items in material requirements planning: a case study

نویسندگان [English]

  • Hossein Karimi
  • Vahid Sharifian
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Bojnord, Bojnord
چکیده [English]

Material requirements planning systems are used in discrete manufacturing systems. In this article, mixed-integer programming is used to minimize the total cost that contains work in process inventory cost, setup cost, backorder costs, lost sales, additional product cost, and changes in the lead-time cost. Furthermore, it is considered that some part of the delayed demand is backorders and the other part is lost sales. Moreover, defective items and their impact on the demand of customers are discussed in this paper. The suggested deterministic model is single-objective and applied to a ready-mixed concrete production company. According to the optimal results, by decreasing the number of defective items, the manufacturing costs in the studied company can be reduced by %30. Also, the material ordering plan can be implemented according to planned lead times. Furthermore, in this article, a lower bound is suggested for the problem and the computational efficiency of the lower bound is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defective items
  • Material requirements planning
  • planned lead times
  • Shortage