تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین و عدم قطعیت تقاضا بر عملکرد بنگاه

روزا هندیجانی؛ رضا سعیدی ساعی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 1-45

https://doi.org/10.22054/jims.2021.45200.2360

چکیده
  در این تحقیق تأثیر رابطه تعاملی عدم قطعیت تقاضا و انواع مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین شامل یکپارچگی داخلی، فرایند و محصول بر روی عملکرد بنگاه در ابعاد عملیاتی و مالی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعات پیشین تأثیر تعاملی یکپارچگی زنجیره تأمین با عدم قطعیت تقاضا بر روی عملکرد به شکل انجام شده در این ...  بیشتر

الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته: نمایش جواب درخت پوشا

احسان یادگاری؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 47-78

https://doi.org/10.22054/jims.2018.25934.1892

چکیده
  در طی دهه گذشته، به دلیل قوانین زیست محیطی و فضای رقابتی تدوین یک برنامه تاکتیکی موثر که از یک طرف قادر به برنامه‌ریزی کارا و یکپارچه تامین کالا برای مشتریان باشد و از طرف دیگر مسئولیت سازمان‌ها برای جمع‌آوری کالای معیوب را در نظر بگیرد، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در این مقاله یک برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته در نظر گرفته ...  بیشتر

ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

امیر خرمی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 79-116

https://doi.org/10.22054/jims.2018.18574.1660

چکیده
  ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانک­ها و مؤسسات­مالی بوده که مدل­های مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی می­پردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر ...  بیشتر

تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش

حبیب رودساز؛ میرعلی سید نقوی؛ فائزه عبدلی مسینان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22054/jims.2018.26323.1903

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان" تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش " در محدوده زمانی سال1396 در شرکت داده ورزی سداد در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی(دارای ابعاد کیفیت، کارایی، پاسخگویی و نـوآوری) با نقش میانجیگری مدیریت دانش میباشد. نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای ...  بیشتر

تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 151-180

https://doi.org/10.22054/jims.2019.27575.1947

چکیده
  در این نوشتار، مسأله تخصیص مازاد سیستم سری - موازی، برای بیشینه کردن سطح دسترس‌پذیری سیستم با در نظر گرفتن محدودیت بودجه، وزن، حجم و بیشترین و کمترین تعداد عناصر تخصیص یافته به هر زیرسیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری اصلی تحقیق لحاظ کردن نرخ خرابی و تعمیرپذیری اجزاء در فرآیند بهینه‌سازی با نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر از تابع ...  بیشتر

زمان بندی شیفت های پرستاران با در نظر گرفتن رضایت شغلی: مطالعه موردی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان نور

سمیه کاویان پور؛ جواد رضائیان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 181-218

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16659.1592

چکیده
  زمان بندی مناسب شیفت های کاری پرستاران بیمارستان یک مسئله حیاتی در مدیریت بیمارستان است. پژوهشگر در این پژوهش در پی بهبود زمان بندی نوبت کاری پرستاران در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی است تا زمینه های کاهش هزینه ها و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کند و برآیند این اقدامات را درقالب رضایت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده محقق سازد. برای ...  بیشتر

تأثیر مدیریت کیفیت(جنبه‌های نرم و سخت) بر عملکرد نوآوری سازمان با نقش میانجی قابلیت نوآوری فناورانه و رفتار فعالانه کارکنان، مورد مطالعه: شرکت‌‎های دانش بنیان کشور

مجتبی رضایی زیولایی؛ حسام زندحسامی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 219-262

https://doi.org/10.22054/jims.2021.48758.2422

چکیده
  تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بیانگر نتایج گوناگون و متفاوتی از ارتباط بین جنبه‌های مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری می‌باشد. اکثر تحقیقات انجام شده ارتباط مستقیم بین مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری سازمان را تایید می نماید لیکن جنبه‌های تاثیرگذار مدیریت کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، بنابراین در پژوهش حاضر شفاف سازی ...  بیشتر

پیش آیندها و پیامدهای تسهیم دانش

محمد هادی خراشادیزاده؛ حسن مهرمنش؛ زادله فتحی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 263-297

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46716.2385

چکیده
  تغییرات مداوم در محیط تجاری امروزی باعث شده است که موسسات، دانش را به عنوان سرمایه کلیدی خود تشخیص دهند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنونی سازمانی؛ به دنبال شناسایی عواملی است که بر تسهیم دانش در میان مدیران پروژه تاثیرگذار هستند. تحقیق حاضر از حیث نتیجه در فاز اول، یک تحقیق توسعه ای و در فاز دوم تحقیق کاربردی ...  بیشتر

بهینه‌سازی زمان‌های پیشبرد با فرض وجود اقلام معیوب در سیستم برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد : مطالعه موردی

حسین کریمی؛ وحید شریفیان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 299-334

https://doi.org/10.22054/jims.2021.25484.1881

چکیده
  سیستم‌های برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد برای پاسخ‌گویی به تقاضا در سیستم‌های تولیدی گسسته کاربرد زیادی دارد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط به‌منظور کمینه‌سازی هزینه‌ی نهایی که شامل هزینه‌های موجودی کالای در جریان ساخت، بارگذاری، سفارشات عقب‌افتاده، سفارشات ازدست‌رفته، تولیدات اضافه و تغییرات در زمان پیشبرد، ...  بیشتر

توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی با رویکرد کیفی

نوید پیشکار؛ محمد علی نسیمی؛ مریم رحمتی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، صفحه 335-357

https://doi.org/10.22054/jims.2021.53442.2509

چکیده
  هدف از این پژوهش توسعه مدل مفهومی و دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی است. با توجه به بررسی های انجام شده درتحقیقات داخل ایران و جهان در زمینه زنجیره تامین سبز تحقیقات جامعی صورت نگرفته است.. روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها ...  بیشتر