نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت

2 استاد دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی

چکیده

در محیط های تولیدی پویا و نامطمئن امروز، پاسخگویی یکی از مهمترین اولویت ها و ویژگی های سازمان های تولیدی می باشد. واژه پاسخگویی مفهومی چند بعدی و دارای ابهام است. بدلیل ابهام در این مفهوم، اغلب جهت ارزیابی آن به روش های معمولی به مشکل بر می خوریم. بنابراین ما در این مقاله به تشریح یک متدولوژی مبتنی بر دانش جهت ارزیابی پاسخگویی می پردازیم. ابتدا عناصر پاسخگویی را تشریح می نماییم. در مرحله بعد با استفاده از دانش ارائه شده از طریق قوانین اگر (مقدمه فازی) آنگاه (نتیجه فازی) یک سیستم فازی طراحی نموده به ارزیابی پاسخگویی سازمان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Organizational Responsiveness in Iranian Manufacturing Companies of Radio and Television with Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • G. Khoshsima 1
  • C. Lucas 2
  • M. Haji Bagheri 1

چکیده [English]

In today’s dynamic and uncertain environment responsiveness is one of the most important priorities and characteristics of manufacturing organizations. Responsiveness is a multidimensional concept and vague notion. For this reason we are often facing many problems when assessing it.
Thus, in this paper we explain a knowledge-based methodology for the measurement and assessment of organizational responsiveness. At first, we explain responsiveness dimensions (Strategic Alignment, People, Process and Technology). In the next stage we will use the knowledge that is presented via "IF {fuzzy  antecedents} THEN {fuzzy consequents}  rules",  to assess organizational responsiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsiveness
  • assessment
  • Fuzzy Logic