نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری مدیریت بازرگانی

چکیده

پدیده تجارت الکترونیک، از ضروریات تجارت در قرن 21 می باشد. برای استفاده از این فن آوری نوین، لازم است عوامل محیطی مستقیم و غیر مستقیم که در امر توسعه صادرات، نقش زیر بنایی دارند، مورد بررسی ، مطالعه و بازنگری قرار گیرند.
همچنین تجار و سایر دست اندرکاران در امر تجارت باید این امر حیاتی را شناخته و درک نمایند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عوامل و موانع محیطی شناخته شده و اولویت بندی گردند. سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین نموده و در نهایت الگویی جهت پیاده سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نماییم. در این مقاله نیز همین مراحل اجرا گردیده، با مطالعه این عوامل در 73 کشور در حال توسعه و توسعه یافته، الگوی مناسبی جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران داده شده است. همچنین پیشنهادهایی متناسب با یافته های تحقیق ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Environmental Obstacles and Proposing a Proper Pattern for Applying of Electronic Commerce in IRAN

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Aarabi 1
  • Soheil Sarmad Saeedi 2

چکیده [English]

Electronic  commerce  phenomenon  is a  necessity  for business  in the 21st century. For applying of this new technology, direct and indirect environmental   principals  which  are  essential  for  developing  of  export shell study, review and revise.
In  addition  merchants  and  other  stakeholders  which  are  involved  in business must be enough knowledgeable  in electron commerce. For achievement of above purposes,l)  principals and environmental obstacles  should be specified  and prioritized,  and then 2) the importance coefficients  should be determined and finally 3) a proper pattern for implementing of electronic commerce will be submitted.
In the attached article the steps which was shown above are completely performed.By    studying   the   relevant   factors    in   73   developed   and developing countries a proper pattern for applying of electronic  commerce has been considered  in Iran. In addition a number of suggestions  In commensurate  with research results has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental obstacles
  • Proper pattern
  • Electronic Commerce