تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis)

عادل آذر؛ کامران قربانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) برای تعیین کارایی نسبی سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی استفاده شده است. ارزش کارایی با استفاده از سه شاخص ورودی، تعداد دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد اعضای کادر هیئت علمی، تعداد کارکنان اداری تمام وقت و چهار شاخص خروجی، تعداد دانش آموختگان دو مقطع ...  بیشتر

علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در کشور

مریم اخوان؛ مسلم علی محمدلو؛ جعفر حبیبی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای غلبه بر تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بیشتر موارد با شکست مواجه می شود. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها می باشد. این ...  بیشتر

بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، صفحه 45-64

چکیده
  بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته است. مقاله با بحثی درباره ضرورت بازآفرینی دولت آغاز می شود و در پی آن سه عامل بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی لیبرالیسم جدید و قدرت و اراده سیاسی به عنوان عواملی که مدیریت دولتی را به سوی باز آفرینی دولت سوق داده است تشریح می گردد. در ادامه به اصول بازآفرینی ...  بیشتر

بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، صفحه 65-88

چکیده
  پدیده تجارت الکترونیک، از ضروریات تجارت در قرن 21 می باشد. برای استفاده از این فن آوری نوین، لازم است عوامل محیطی مستقیم و غیر مستقیم که در امر توسعه صادرات، نقش زیر بنایی دارند، مورد بررسی ، مطالعه و بازنگری قرار گیرند. همچنین تجار و سایر دست اندرکاران در امر تجارت باید این امر حیاتی را شناخته و درک نمایند. برای رسیدن به این منظور لازم ...  بیشتر

رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

جعفر رضائی؛ نگین سلیمی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، صفحه 89-106

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد. نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد. بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه ارتباط فرد با خود دارد. آمدن فرد دیگری به محدوده ...  بیشتر