نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدMBA دانشگاه پیام نور، ساری، (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

3 کارشناس ارشدMBA دانشگاه پیام نور، قائم شهر

چکیده

یکی از شایع ترین مشکلات کیفی واحدهای صنعتی، سطح پایین و پراکندگی زیاد مشخصات کیفی محصولات تولیدی است. پیچیدگی رویه ها موجب می شود که مدیران قادر به اتخاذ تصمیم مناسب جهت حل این مشکل نباشند. شش سیگما، ابزاری قدرتمند برای تنظیم پارامترهای فرایندهای تولید و بهسازی آن تا حصول به تولیداتی قابل رقابت می باشد. برای اینکه بتوان متغیرهای کیفی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این متغیرها را شناخت و سپس علت های پیدایش آنها را تشخیص داد. در این راستا سیستم بارکد با قابلیت های بالای خود در افزایش سرعت و دقت انتقال اطلاعات می تواند سازمان را در رسیدن به سطح مطلوبی از سیگما یاری دهد. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن آشنا نمودن خوانندگان با مفهوم شش سیگما، چگونگی استفاده از سیستم بارکد به منظور ارتقای سطح سیگما را در یک مطالعه موردی، نشان دهد. بهبود کیفیت محصولات ناشی از مدیریت بهینه سطح سیگما، نتایج اقتصادی مطلوبی برای سازمان در پی داشته که در بخش نتیجه گیری، برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimized Management of Production Sigma Level by Using Bar Code System in Mazandaran Wood and Paper Industries

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Yazdani 1
  • Yasser Fallah Makrani 2
  • Ramzan Gholami 3

چکیده [English]

One of the most common problems, encountered in the quality of product industrial units, includes low level & high distribution of production quality specifications. The complexity of methods causes the manager not to be able to make the right decision for solving this problem. The Six Sigma methodology is a powerful tool for adjusting the parameters of production processes & its optimization in order to make them competitive products. To be able to guide the quality changes of goods in the desirable direction, first we must become familiar with these changes & then we must recognize the reasons of their presence. In this regard, barcode system which has high capabilities in increasing the speed & precision of data transfer can help the organization to reach a desirable level of sigma. The present article has attempted to familiarize the readers with the definition of six sigma methodology & how to use the barcode system to improve the sigma level in a case study. The quality improvement of products which is a result of optimized management of sigma level has resulted in achieving desirable economical goals for the organization. These goals have been assessed in the conclusion section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Sigma Level
  • System
  • Bar code