مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی زیر مجموعه شرکت IDco

فتاح شریف زاده

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 71-104

چکیده
  امروزه انواع سازمان های فعال در اقتصاد را می توان به دو دسته صنعتی و خدماتی تقسیم نمود. دسته اول در کشورهای در حال توسعه از گستردگی بیشتری برخوردارند و دسته دوم در کشورهای پیشرفته از اهمیت بالاتری برخوردارند. هر دوی آنها به گونه ای ایجاد ارزش کرده و به نوعی فعالیت اقتصادی می کنند. در این پژوهش که حاصل یک عارضه یابی و شناسایی یک زمینه ...  بیشتر

میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 75-110

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تحقق هدفهای شرکتهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری در ایران صورت گرفته است. امروزه تغییر و تحولات فن آوری، دگرگونی های زیادی را در ابعاد مختلف زندگی ایجاد نموده است بصورتیکه فناوریهای جدید هر روزه اثرات قابل توجهی را بر زندگی و رفاه جوامع می گذارد. به بیان دیگر از موثرترین ابزار برنامه ریزی در زمینه ...  بیشتر