نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه انواع سازمان های فعال در اقتصاد را می توان به دو دسته صنعتی و خدماتی تقسیم نمود. دسته اول در کشورهای در حال توسعه از گستردگی بیشتری برخوردارند و دسته دوم در کشورهای پیشرفته از اهمیت بالاتری برخوردارند. هر دوی آنها به گونه ای ایجاد ارزش کرده و به نوعی فعالیت اقتصادی می کنند.
در این پژوهش که حاصل یک عارضه یابی و شناسایی یک زمینه قابل بهبود در دبیرخانه تعالی شرکت IDco به عنوان متولی ارزیابی تمامی واحدهای زیر مجموعه این شرکت اعم از تولیدی یا خدماتی است پژوهشگران تلاش می کنند با مطالعه ادبیات مدل های تعالی رایج در دنیا برای سازمان  های خدماتی و صنعتی، ضمن شناسایی ابعاد علمی موضوع، با استفاده از نظر خبرگان و مدیران اجرایی که از نزدیک با فعالیت ها و نوع مسایل ایجاد شده در سازمان های عمومی و خدماتی آشنا هستند مدلی با کاربرد و سازگاری مناسب و کافی با این فعالیت ها را شناسایی و ایجاد کنند. بر این اساس با استفاده از 14 خبره که بتوان تمامی جامعه آماری مد نظر را پوشش داد و با استفاده از روش تاپسیس از میان 4 مدل تعالی سازمانی رایج در دنیا یعنی دمینگ، بالدریج، EFQM و CAF، مدل CAF به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و سپس در طی جلسات متعددی با همفکری 14 خبره مدل بومی ارائه گردید. سپس در کمیته های علمی، فنی و راهبردی در لایه های مختلف مدیریتی این شرکت به تایید و تصویب رسید و برای تمامی سازمان های عمومی و خدماتی زیر مجموعه لازم الاجرا اعلام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Organizational Excellence Model for Evaluating Service and Public Organization Units, Operated Under IDCO Authority

نویسنده [English]

  • Fattah Sharifzadeh

چکیده [English]

Today, different types of proactive organizations can be classified in service and industrial organization sectors. The first types of organizations are located in developing countries and have had brood- based activities. The second type organizations operate developed countries and are more important in terms of value creation and economic operations. What is apparent in literature review and conceptual model and theory is that, the respective issues are more relevant to industrial organizations which have measurable tangible activity and performance. Therefore, service organizations are to utilize knowledge in accordance with its environment and structure.
In this research, quality findings enable organizational managers to improve and present better service quality and operations. Regarding this issue, literature on organizational excellence models is reviewed. After identifying scientific dimensions of subject matter, with respect to expert knowledge and executive managers who are involved in service, and industrial organizations, an excellence model is analyzed and introduced. All data collected and evaluated regarding: Deming, Baldrige EFQM (the European Foundation for Quality Management and CAF (Common assessment Framework), theoretical Excellence model evaluated thoroughly by all organizational managers working repeatedly and continuously in strategic, technical and scientific committees throughout IDCO organizations. Thereby final conceptual excellence model approved and authorized by organization for implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence Model- Evaluation and self-appraisal- service and industrial units- Customized Excellence Model