مدلسازی و شبیه سازی
ارایه یک مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی زنجیره تامین لارج: رویکرد دینامیکی

محمدرضا عاطفی؛ رضا رادفر؛ عزت اله اصغری زاده

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 63-93

https://doi.org/10.22054/jims.2022.55469.2632

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی دینامیکی برای اندازه‌گیری عملکرد یک زنجیره تامین لارج با رویکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد. روش‌شناسی: در این پژوهش، از شبیه‌سازی پویا به منظور ارزیابی عملکرد یک زنجیره تامین استفاده شده است. برای این منظور ابتدا یک نقشه استراتژی طراحی شده و برای هر یک از اهداف استراتژیک،‌ شاخص‌هایی با توجه به زنجیره ...  بیشتر

بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22054/jims.2018.27407.1941

چکیده
  تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به‌منظور تشکیل و بهینه‌سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی‌های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان

ناصر شهسواری پور؛ حسین کاظمی؛ مرتضی حسین زاده؛ داریوش ماهری؛ شهلا حیدربیگی

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 327-371

https://doi.org/10.22054/jims.2017.22070.1763

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات اساسی سازمان‌ها، در ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی شاخص‌های کلیدی مناسب است. در بین الگوهای ارزیابی و عملکرد، در سالهای اخیر، کارت امتیازات متوازن از اقبال بیشتری برخوردار بوده است؛ اما در عمل بسیاری از پروژه‌های ارزیابی متوازن با شکست مواجه می‌شوند. از مهمترین دلایل شکست در استقرار نظام ارزیابی متوازن ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد زنجیره‌های تأمین لوله‌های پلی‌اتیلن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی

صابر شیری پور؛ آمنه ادیب

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 247-294

https://doi.org/10.22054/jims.2018.20141.1702

چکیده
  زنجیره تأمین شبکه‌ای متشکل از چندین بخش و روابط میان آن‌هاست. برای تحقق بهبود مداوم زنجیره تأمین، لازم است عملکرد زنجیره تأمین به طور مستمر ارزیابی گردد. یکی از نکات مهم در ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف زیرواحدها، درنظر گرفتن روابط میان واحدها در مدیریت سیستم و ایجاد تعادل میان بخش‌هاست. در این مقاله، روش تحلیل پوششی داده‌های ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS

حسین صفری؛ عالیه کاظمی؛ احمد مهرپور لایقی

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 139-171

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8788

چکیده
  ارزیابی عملکرد یکی از موضوعات شناخته شده در ادبیات مدیریت می­باشد. در این مقاله تلاش شده است که مدلی ترکیبی به منظور ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ارائه شود. در این مدل ابتدا شاخص­های ورودی و خروجی (20 شاخص) شناسایی می­شود. پس از غربالگری اولیه شاخص­ها، با توجه به اینکه تعداد واحدهای تصمیم­گیرنده (مناطق عملیاتی) ...  بیشتر

ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در رتبه بندی کیفیت خدمات

علیرضا علی نژاد

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8370

چکیده
  در دهه اخیر، علی رغم اهمیت بسیار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی، توجه کمترینسبت به صنایع تولیدی به آنها میشود. همواره سنجش عملکرد سازمانهای خدماتی یکی از چالشهایاصلی در این حوزه میباشد. یکی از مدلهای رایج سنجش کیفیت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون وهمکارانش میباشد که در این تحقیق به منظور سنجش کیفیت خدمات جایگاههای ...  بیشتر

شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی

سید هادی میر قادری؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی،؛ فرهاد فرزد

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  خوشه های صنعتی یکی از رویکرد های نوین در توسعه صنعتی کشور های در حال توسعه است که اخیراً توجهبسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. خوشه سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت برمنطقه و همچنین افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط می شود، اما میزان موفقیت همه خوشه هایکسان نیست زیرا عملکرد آن ها متفاوت است. بحث عملکرد خوشه ...  بیشتر

مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 95-122

چکیده
  تاکنون تلاشهای بسیاری برای تحقق یک مدل جامع ارزیابی عملکرد از سویپژوهشگران و سازمانها صورت پذیرفته است. اما مشکلی که در آنها دیده می شود عدمتوجه همزمان به عملکردهای واحدهای تخصصی و فرآیندهای یک سازمان می باشد.این امر باعث دیده نشدن قسمتی از ارزشهای بوجود آمده در سازمان خواهد شد. مقالهحاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 1-23

چکیده
  برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار ...  بیشتر