کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش

دوره 18، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 117-150

10.22054/jims.2018.26323.1903

فائزه عبدلی مسینان؛ حبیب رودساز؛ میرعلی سید نقوی


2. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 101-125

محمد مهدی پرهیزکار؛ علی اکبر جوکار؛ ولی محمد درینی


3. مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 71-89

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی