رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعات مدیریت

چکیده

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از دو روش ایجاد می شود ضمن آنکه جایگاه خاص هر یک را مورد توجه قرار می دهد.
فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند: مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده می توانند رابطه هم افزایی داشته باشند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است و جامعه آماری آن صنعت نرم افزار در ایران است.
4 شرکت نرم افزاری فعال در زمینه تولید، پشتیبانی و آموزش نرم افزار در تهران به طور نمونه انتخاب شده است. 170 پرسشنامه طراحی شده در بین مدیران ارشد، معاونین، مدیران پروژه، مدیران میانی، کارشناسان فرایند و مربیان این شرکتها توزیع شد که از آن میان جمعا 135 پرسشنامه جمع آوری گردید.
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که حرکت سازمان در مسیر هر یک از دو رویکرد مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و یا سازمان یادگیرنده زمینه مساعدی را برای پذیرش تغییرات ناشی از حرکت در مسیر دیگری ایجاد خواهد کرد و در موفقیت اجرای رویکرد دیگر تاثیر گذار خواهد بود. این پژوهش به مدیران سازمان هایی که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در سازمان خویش هستند پیشنهاد از نگاه مجزا به هر یک از دو رویکرد اجتناب نمایند و کوشش کنند هر دو رویکرد را در یک فرایند ترکیبی و مکمل دنبال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Business Process Re-engineering and learning organization

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Zeynab Abbasi 2
چکیده [English]

This article explains the relationship between business process reengineering and learning organizations. As business process reengineering and learning organizations both are techniques to support changing in organizations, this research offers a model which develops an optimized combination of the two methods and also concentrates to both their original purpose.
In following, the main aim of doing this research is described and also claimed the main hypothesis of the research that business process reengineering and learning organizations can have a synergic relationship.
In the research descriptive methodology has been used and its statistical society is generally software industry in Iran and specifically four software company which work on developing , supporting and training of software in Tehran. The designed questionnaire was distributed between top executives, vice presidents, project managers, middle managers, process experts and trainers of the companies and totally gathered 135 of them.
The results of this research suggest that the Organization's movement regarding to business processing engineering or learning organization, helps the organization to accept changes from the other path and affects the success of the other approach.
This research stops dedicated view point of users, who are looking for major changes' in their organization, towards the current approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization change
  • learning orientation
  • business process reengineering
  • Learning organization