کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 6
1. ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 157-181

10.22054/jims.2017.7992

مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد


3. ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 145-170

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی


4. مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 151-178

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری